دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)

                            اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مشاهده مقاله 544,151
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372,505
نسبت مشاهده بر مقاله 1298.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 889.03
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 416
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 360

نشریه لسان مبین، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1389، منـتشر می‌شود. نشریه لسان مبین، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در  حوزه " پژوهش و زبان ادبیات عربی" را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در حال حاضر نشریه از طریق پایگاه های اطلاعات علمی معتبر کشور مانند پورتال نشریات علمی کشور، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در اختیار علاقمندان به موضوعات پژوهش و زبان ادبیات عربی قرار می گیرد. (مطالعه بیشتر)

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
دراسة تحلیلیة لشعر طلال الصلتی فی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون دیوان "تعال ننزع وجهک" و"وکنتُ أحفر فی صدری" أنموذجاً

عذرا دریس؛ ناصر زارع؛ خداداد بحری؛ سید حیدر فرع شیرازی

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17790.3450

چکیده
  حظیت اللغة باهتمام کثیر من جانب اللغویین والباحثین ولا سیّما اللسانیین منهم، فظهرت نظریات عدیدة تناولتها بشتّى أنواعها ومن تلک النظریات هی نظریة التواصل اللغوی أو اللسانی لرومان جاکبسون. طرح رومان جاکبسون النظریة التواصلیة على أساس وظائف اللغة الستّ؛ وهی الوظائف الّتی لا یتحقق الحدث الکلامی إلّا بواسطتها. وتُعَدُّ النصوص الشعریة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
الإتساق غیر الهیکلی فی «المقامة البغدادیة» لإبن صیقل الجزری وفقاً لنظریة هالیدای ورقیة حسن النّصیة

نعیم عموری؛ یوسف متقیان نیا

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.18586.3600

چکیده
  الملخّصمن أهم النظریات التی تعالج تماسک النص هی نظریة الإتساق النصی لمایکل هالیدای ورقیة حسن (1976). الإتساق ذلک التماسک الحاصل بین المفردات والجمل الناتجة لنّص، وهذا التماسک یتأتّى من خلال وسائل نحویة ومعجمیة تصل بین العناصر المشکّلة للنص. وأدوات الإتساق هی مجموعة من العلاقات النحویة والمعجمیة، تربط الجمل أو تتواصل بین مکونات الجملة. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
شعر التفعیلة وتلقائیة البناء الشعری فی أعمال سنان أنطون الشعریة

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ دعاء نجم عبدالیمه البوصی؛ محمود شهبازی؛ احمد امیدعلی

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19391.3614

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی شعر تفعیله در دیوان‌های شعری سنان آنتوان می‌پردازد. شاعر بواسطه شعر تفعلیه از بحرهای شعر سنتی که شاعران جریان سنتی شعر بدان وفادارند فاصله می‌گیرد؛ زیرا شاعر در این ساختار جهت بیان تجربه شعری خود از جنبه‌های ظاهری شعر درمی‌گذرد و به مدد الهامات شعری و رمزپردازی جهت دستیابی به دیدگاه جدید شعری خویش از این قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
الجِهات التشکیلیّة للمکوِّنات الصوتیّة فی تجسید معانی القرآن الکریم (دراسة تداولیّة فی آیاتٍ من الجزء الثلاثین)

مالک عبدی

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19646.3654

چکیده
  لاشکّ أنّ للقرآن الکریم الباعَ الطویل فی سرد االمفاهیم التوعویّة بصیغةٍ توظیفیّةٍ هادفة، حتی تحصل هناک ملاءمةٌ کبری بین الجانب الصوتی والمغزی المفاهیمیّة التی تقوم برسمها آلیاتُ الإیقاع. ولا نرتاب -بأدنی شکٍّ- فی أنّ هذه الانسجامات الصوتیة لا تنشأ بین الملفوظات ومدلولات الآی القرآنیّة من حیث الصدفة والعفویّة والعشوائیّة من حیث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
مقاربة مفهوم کسر أفق التوقع عند هانز روبیر یاوس فی الأنماط السردیة للقصص القرآنیة

دانا طالب پور؛ معصومه شبستری

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18672.3532

چکیده
  تعد نظریة أفق التوقع عند هانز روبیر یاوس ثورة على المناهج التقلیدیة التی کانت تولی أکثر اهتمامه المبدع أو معنى النص مهملة دور عنصر القارئ الفعال فیه. وأفق التوقع فی فکره هو المسافة القائمة بین النص والقارئ، مما یدل على أنه یجب فی العمل الأدبی، الانتباه إلى تلقی القارئ کمفسر حقیقی بدلا من الترکیز على النص أو المؤلف أو التأثیرات الأدبیة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
الأنثروبولوجیا الاجتماعیة لأدوار الحاکم فی شعر خلیل مطران

شهلا جعفری؛ سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی

دوره 15، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19024.3568

چکیده
  تهتمّ الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بدراسة أدوار آحاد النّاس وتصرفاتهم الاجتماعیة فی إطار البناء الاجتماعی. بناء على هذا فإنّ الدّور یعتبر من أهمّ مفاهیم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، فهو الإسهام الّذی یؤدّیه الناس داخل بناء خاص. وفقاً لهذا الأمر وبما أنّ خلیل مطران عاش فی مجتمع رزح تحت وطأة الحکّام العثمانیین الذین کان لهم الأثر الکبیر ...  بیشتر

کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب)

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فردوس آقاگلزاده

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 150-171

چکیده
  داستان انبیا(ع) دستمایه بسیاری ازهنرهای جدید و قدیم گردیده است و ادبیات در دو شاخه‌ی نظم و نثر، فیلم، مجسمه سازی، تئاتر، نقاشی، ادیان،عرفان، جامعه شناسی و روانشناسی ازجمله‌ی هنرها و علومی است که از پردازش به این موضوع غافل نبوده اند.انبیا اساسا به عنوان شخصیتهای مقدس، توجه بشر را به خود جلب کرده و صفات ویژه و مشترک آنها مخاطب را به ...  بیشتر

درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی

تورج زینی وند؛ پروانه ستایش نیا

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1390، ، صفحه 74-105

چکیده
      سرزمین های عربی در دوره­ی ­انحطاط، زیر سلطه­ی حاکمان تاتاری و ترک بوده و ویژگی بارز این حکومت­ها در ستم و بیداد،آزار و اذیت، دسیسه و آشوب خلاصه می شده است. جامعه درچنین اوضاعی، پیوستگی و استواری خود را از دست داده بود و هر لحظه رو به فروپاشی پیش می رفته است. افزون بر این، عصبیّت های قومی و رقابت های سیاسی - دینی بار دیگر ...  بیشتر

بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی

عبدالعلی آل بویه ی لنگرودی؛ فریبا مدبری

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-27

چکیده
  در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نوعی نیاز معنوی ، فردی و اجتماعی دست به دست هم دادند و مکتب رمانتیسم را به وجود آوردند. اساس این نهضت ادبی، بر تخیّل فردی و خلاقیّت براساس تخیّل بود و در واقع عکس العملی بود در برابر مکتب کلاسیسم که با زبانی کلیشه‌ای می‌خواست اخلاقی محدود را تعلیم دهد. گرچه پیدایش مکتب رمانتیسم در ادبیات فارسی ...  بیشتر

بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1390، ، صفحه 219-232

چکیده
  دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری او دیده می شود و کاربرد آن نشان از ذهنیت و حالت درونی شاعر دارد. گویی او از نقش و جایگاه تصاویر شنیداری در ایجاد حیات و پویایی تصاویر ...  بیشتر

آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی

دوره 3، شماره 5 ، آذر 1390، ، صفحه 194-216

چکیده
  حدیثنافی هذه المقالة عن أبی تمام ومدی اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظیفی للکلمات، بحیث یصبح للکلمة من خلاله أدق مایمکن أن یکون لها من تأثیر و دلالات لم تکن لتفیدها إن کانت مسوقة علی نحوٍآخرَمن أسالیب الأداء و أنظمة التألیف. وهذا مافعله الطـائی فی مواطنَ کثیرة من شعره، ممّا جعلنا نستعرض فی هذه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
ترکیب بندی های چندوجهی در بازنمود نشانه‌های معنایی ساختارهای گفتمان مدار رمان حُجرة اثر أمل ناصر الفاران بر اساس نظریه نشانه شناختی اجتماعی گونترکرس

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18595.3523

چکیده
  ساختارهای گفتمان مدار با یک تعبیر کلی متشکل از عناصر و نشانه‌های معنایی است. این نشانه‌های معنایی با مجموعۀ تلفیقی از کنش‌های رفتاری و وجوه تعاملی مفهوم خود را بازمی‌یابند. چنین بستری مفهوم ترکیب‌بندی چندوجهی را در جریان‌های گفتمانی نشان می‌دهد که به‌صورت ابتکاری توسط گونترکرس مطرح گردید. کرس واکاوی دقیق جریان‌های گفتمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

رسول بلاوی؛ فاطمه نعمتی؛ صادق البوغبیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16333.3311

چکیده
  مردم عرب خطّۀ خوزستان فرهنگ و تفکّرات خود را علاوه بر جامعۀ عرب از بقیۀ اقوام همجوار کسب کرده‌اند، این داد و ستد دوجانبه موجب ایجاد گنجینه زبانی و فرهنگی پرباری شده است. پژوهش و بررسی در زبان و فرهنگ این مردمان به ویژه ضرب‌المثل‌ها می‌تواند دریچه‌ای برای تبیین بسیاری از موضوعات مرتبط با زنان عرب ایران باشد. این زنان در نقش مادر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة

فاطمه بوعذار؛ حسین مهتدی؛ رسول بلاوی؛ محمدجواد پورعابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17126.3393

چکیده
  من النظریات التی لاقت رواجًا أکادیمیًا فی الحقل الأدبی واللسانی، هی النظریة التداولیة، التی اتخذت اللغة وأفعالها مساحة لاختباراتها التحلیلیة، ذلک أنّها عکس المدرسة الشکلانیة لا تعنی باللغة وحدها، إنّما تبحث عما یقع خلف اللغة، بمعنى أنّها تأخذ بتحلیل الجانب غیر المکشوف فی النص، فتعید صیاغته وکشفه على ضوءها، وعلیه أجریت دراسات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس

پیمان صالحی؛ مسلم خزلی؛ مینا پیرزادنیا؛ رامین آبسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17109.3391

چکیده
  نشانه‌شناسی به عنوان یکی از شیوه‌های نقد ادبی در ادبیات نوین جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است و بررسی نشانه‌های زبانی ابعاد تازه و نامکشوفی از دنیای درون متن را برای خواننده بازگو می‌کند. یکی از نظریه‌پردازان مشهور در نشانه‌شناسی چارلز سندرس پیرس آمریکایی است که با رد دوجهی بودن ساختار نشانه و ارائۀ الگوی سه وجهی خود برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

بهمن اقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17322.3408

چکیده
  نشانه‌شناسی ادبی به عنوان یکی از شیوه‌های نقد ادبی به بررسی ساختار دلالتی آثار ادبی می‌پردازد و با تحلیل جهان درون متن، نقش نشانه‌های زبانی در ساخت و تولید معنای اثر ادبی را بیان می‌کند. ‌نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس از روش‌های نقدی مناسب برای تحلیل آثار منظوم است که نشانه را به سه بخش بازنمون، موضوع و تفسیر تقسیم می‌کند. در این نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد(حصاوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17267.3404

چکیده
  الاستعارة المفهومیّة تقنیة لغویة حدیثة فی اللغة المعرفیّة حیث یقوم علی العلاقة بین اللّغة و‌الإدراک و‌تخلق العدید من الصّور للمفاهیم الانتزاعیّة. لایکوف و‌جونسون حدّدا أنماط الاستعارة المفهومیّة من خلال کتابهما (الاستعارات الّتی نحیا بها) و‌فتحا باباً جدیداً فی البحوث اللّغویّة؛ لأنّ علم اللّغة المعرفیة یرکّز علی دراسة الاستعارة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
الاستلزام الحواری فی القرآن الکریم على ضوء نظریة غرایس سورة الإنسان أنموذجاً

سعید بهمن آبادی؛ شهریار نیازی؛ امینه سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17799.3452

چکیده
  گفتمانی گرایس تفسیر صریحی از توانایی گوینده ارائه می دهد مبنی بر اینکه بیشتر از آنچه می گوید، بیان کند؛ در اغلب گفتگوها، معنای تخاطبی، بیشتر از معنای حرفی کلام گوینده را اقتضا می‌کند بدین گونه که گوینده در کلام خود، به مهارت های زبانی در بیان غرض اتکا کرده از طریق شگردهایی که از آنها در کلام خود استفاده می کند. الزام گفتمانی در صدد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیل روانشناختی شخصیت "داعش" در رمان "وشم الطائر" بر اساس نظریۀ شخصیت آلفرد آدلر

مصطفی پارسایی پور؛ لیلا صادقی نقدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18838.3548

چکیده
  از جمله روان‌شناسانی که به مقولۀ شخصیت پرداخته است آلفرد آدلر، بنیان‌گذار مکتب شخصیت‌شناسی فردنگر است. وجه تمایز این نظریه نسبت به نظریات پیشین، آن است که آدلر انسان را واحدی مجزا نمی‌انگارد، بلکه شخصیت فرد را در بافت اجتماعی بررسی می‌کند. هدف اصلی نوشتار حاضر، تحلیل شخصیت "داعش" ‌در رمان "وشم الطائر" اثر "دنیا میخائیل" بر اساس نظریۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
دراسة مفردة «الیم» فی القرآن الکریم من منظور اللغات السامیة

علی اسودی؛ فاطمه زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18483.3510

چکیده
  استخدمت لفظة الیم فی القرآن الکریم سبع مرات وجاء فی الآیات الشریفة التی تشیر إلى قصة موسى علیه‌السلام وقومه واعتبرها اللغویون من مادة «ی» و«م» و«م». بعد الرجوع إلى القوامیس العربیة کلسان العرب، وتاج العروس، والمجم الوسیط تبین أنه الفرق الذی ذکره کتاب القوامیس لهذه الکلمة و کلمة "بحر" هو العمق؛ وذکرت فی أکثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیلی پدیدارشناسانه از نسبت دازاین و دیگری در رمان «أَقودُک إلی غیری» بر اساس دیدگاه مارتین هایدگر

امیر فرهنگ دوست؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19314.3603

چکیده
  بحث از من و مواجهه‌اش با دیگری یا «جز من» از کهن‌ترین و بنیادی‌ترین موضوعات علوم شناختی بالأخص فلسفه است. این موضوع در فلسفۀ جدید به‌‌شکل ویژه‌ای مطمح-نظر نظریه‌پردازان قرار گرفته است. در این میان، «مارتین هایدگر» با شیوۀ پدیدارشناسانی هرمنوتیک خود، جزئیات جدید و عمیقی از آن را به منصۀ ظهور رسانده است. گرچه زبان‌ و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیل جامعه‌شناختی شخصیت‌های رمان « ثُمَّ تَشرَقُ الشَّمسُ» از ثروت‌اباظه در پرتو نظریه ساختگرایی تکوینی گلدمن

مهدی برزگر؛ حسن مجیدی؛ حجت اله فسنقری؛ مصطفی مهدوی آرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2024.18908.3555

چکیده
  "ساخت‌گرایی تکوینی" یعنی اثر ادبی محصول ساختار ذهنی افرادی‌ است که نویسنده به آن‌ها تعلق دارد؛ براین اساس میان ساختار محیط اجتماعی و ساختار آثار ادبی همخوانی وجود دارد. وظیفه منتقد اجتماعی کشف رابطة جهان اثر با ساختارهای ذهنی طبقات اجتماعی به منظور فهم بهتر آثار ادبی است. اباظه یکی از نویسندگان متعهد مصر است که هنر داستان‌نویسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیل پدیدارشناختی (نمایشنامه شهرزاد) اثر توفیق حکیم با تأکید بر نظریه هوسرل

شهلا شکیبایی فر؛ محسن پیشوایی علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19123.3578

چکیده
  پدیدارشناسی جنبشی فکری ‌فلسفی‌ است که در آغاز سده بیستم میلادی توسط « ادموند هوسرل» با تأثیرپذیری از آرای « رنه دکارت»، «فریدریش هگل» و « ایمانوئل کانت» پایه-گذاری شد. این جنبش، ساختار آگاهی و شناخت انسان را هنگام مواجهه با هستی مطالعه می‌کند و از اساسی‌ترین اهداف آن، تحقق اصل «بازگشت به خودِ چیزها» است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
موضوع مقاله: نقد و بررسی رمان القندس محمد حسن علوان بر پایه نظریه گفتمان‌مدار ون لیوون

مُلُک امیدی چهار طاق؛ اردشیر صدر الدینی؛ مصطفی یگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30479/lm.2024.19000.3565

چکیده
  کارگزاران و ایفاگران اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری گفتمان، هژمونی قدرت، اندیشه‌‌ورزی در جامعه و بالتبع اثری ادبی دارند و نویسنده به دو شیوه حذف و اظهار می‌تواند به نقش آنها در اثر اشاره کند. شیوه‌هایی که بستگی به شرایط اجتماعی جامعه و میزان قدرت کارگزاران در نوسان است. این مقاله در پرتو بر نظریه گفتمانی ون لیوون و با تکیه بر بازنمایی ...  بیشتر

isc

sid

همیاب

مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابها یابی شده و اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

اختیار- غیرتجاری
CC BY-NC

این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

doi

ابر واژگان