آدرس و تلفن دفتر نشریه:

نشانی- قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی- دفتر فصلنامه­ی لسان مبین - صندوق پستی 5599- 34149

آدرس سایت اختصاصی:http://lem.journals.ikiu.ac.ir                                

      آدرس الکترونیکی نشریه                                   lesanemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir        

تلفکس:33901634-028- 98+


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image