عنوان نشریه:  لسان مبین

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

وبسایت: lem.journals.ikiu.ac.ir

ایمیل نشریه:    lesanemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir        

ایمیل سردبیر: n.ansari@hum.ikiu.ac.ir 

ایمیل مدیر اجرایی: shahbazi@hum.ikiu.ac.ir 

آدرس و تلفن دفتر نشریه:

نشانی- قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ ی ادبیات و علوم انسانی- دفتر فصلنامه­ ی لسان مبین - صندوق پستی 5599- 34149

آدرس سایت اختصاصی:http://lem.journals.ikiu.ac.ir                                

 

تلفکس:33901634-028- 98+


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image