آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 407
تعداد مشاهده مقاله 525646
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 350835
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 400 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 11 %