آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 396
تعداد مشاهده مقاله 515846
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 345918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 410 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 170 روز
درصد پذیرش 11 %