آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2156
تعداد پذیرش 216
تعداد عدم پذیرش 1787

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 346
تعداد مشاهده مقاله 467084
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 308610
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 498 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 10 %