آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 419
تعداد مشاهده مقاله 543867
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 371971
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 393 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 169 روز
درصد پذیرش 11 %