آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2194
تعداد پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش 1815

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 474105
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 311829
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 144 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 10 %