آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2152
تعداد پذیرش 219
تعداد عدم پذیرش 1804

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 370
تعداد مشاهده مقاله 492666
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 322402
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 440 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 10 %