آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2245
تعداد پذیرش 236
تعداد عدم پذیرش 1876

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 387
تعداد مشاهده مقاله 505233
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 338343
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 418 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 11 %