نشریه لسان مبین، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه " پژوهش و زبان ادبیات عربی" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا اصالت آنها تایید و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی، مروری، ترویجی و گردآوری منتخب در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصلنامه علمی لسان مبین بر اساس نامه­ شماره­ 36921 مورخه  28/7/1389 کمیسیون نشریات علمی کشور، اعتبار «علمی- پژوهشی» دریافت کرده است.

این فصلنامه بر اساس نامه­ شماره­  2845/124 مورخه  13/6/1378 اداره­  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

این فصلنامه در سه سال متوالی ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم حائز رتبه «الف» و به عنوان نشریه هسته شناخته شده است و بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی ISC در رتبه بندی Q1 قرار گرفت. 


سیاست های مالی
هزینه های پردازش مقاله

هزینه‌ چاپ مقاله در این نشریه چهار میلیون ریال است که بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 16042 مورخ 1400/2/1 برای بررسی و چاپ مقاله دریافت می کند.

هزینه اشتراک

نشریه لسان مبین به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاست های دسترسی باز

نشریه لسان مبین تحت شرایط و معیارهای مجوز (CC BY NC) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License   منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط برای مقاصد غیر تجاری امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی را دارند.

 

 

سیاست های انتشار

نشریه لسان مبین پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه: 

صاحب امتیاز : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دوره انتشار: فصلنامه

نوع مقاله: پژوهشی

زبان: فارسی و عربی  (چکیده انگلیسی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری:  حداقل 3 هفته

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر 2 روز

نوع انتشار: الکترونیکی

هزینه بررسی و انتشار: دارد

سال آغاز انتشار: 1390

نرخ پذیرش مقالات: 11  درصد

دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز

مدیر مسئول: دکتر سید محمد میر حسینی

سردبیر : دکتر نرگس انصاری

مدیراجرایی: دکتر علی اصغر شهبازی

 شاپا الکترونیکی: 2676-3516


اطلاعات تماس

عنوان نشریه: لسان مبین

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

وبسایت: lem.journals.ikiu.ac.ir

ایمیل نشریه:  lesanemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir

ایمیل سردبیر: n.ansari@hum.ikiu.ac.ir  

ایمیل مدیر اجرایی: shahbazi@hum.ikiu.ac.ir