نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-  قزوین

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-  قزوین

عنوان نشریه : لسان مبین

********************************

فصلنامه علمی - پژوهشی لسان مبین بر اساس نامه­ی شماره­ی 36921 مورخه ­ی 28/7/1389 کمیسیون نشریات علمی کشور، اعتبار «علمی- پژوهشی» دریافت کرده است.

این فصلنامه بر اساس نامه­ ی شماره­ ی 2845/124 مورخه ­ی 13/6/1378 اداره­ی کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

**********************************************

مدیر مسئول: دکتر فرشید ترکاشوند

سردبیر : دکترنرگس انصاری

مدیراجرایی: دکتر علیرضا نظری

*********************************************************

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر حامد صدقی-  زبان و ادبیات عربی استاد- دانشگاه خوارزمی

دکتر خلیل پروینی- زبان و ادبیات عربی - استاد - دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حسین سیدی- زبان و ادبیات عربی- استاد - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر انسیه خز علی- زبان و ادبیات عربی- استاد- دانشگاه الزهراء

دکتر شهریار نیازی -زبان و ادبیات عربی- دانشیار- دانشگاه تهران

دکتر سید محمد میرحسینی- زبان و ادبیات عربی- دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

**************************************************

ویراستاران:

دکتر رضا چهرقانی(فارسی)، دکتر حسین میهمی(انگلیسی)، دکتر علی ضیغمی (عربی)

********************************************************

 

مشخصات نشریه

کشور محل چاپ ایران

ناشر:   انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرمت:  چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی:8002-2355 

شاپای الکترونیکی: 3516-2676

قابل دسترسی از:  دسترسی آزاد (OA)

ضریب تأثیر:  -

درصد پذیرش مقالات: 11%

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ:  فصلنامه

زبان مجله:  فارسی و عربی  (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: پژوهش زبان و ادبیات عربی

نوع مجله:علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

نمایه شده: بلی

نوع  داوری: داوری بسته با حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 3هفته

مجوز :    CC BY-NC-ND

نرم افزار تشخیص سرقت ادبی:

نوع انتشار: دریافت هزینه چاپ

صفحه آرایی و تدوین: لیلا طهماسبخانی

ناظر فنی و امور چاپ: حمید کلهر

******************************************************************************

نشانی: قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشکدةادبیات و علوم انسانی-دفتر فصلنامة لسان مبین - صندوق پستی 5599- 34149

آدرس سایت اختصاصی:      WWW.lesunemobin.ikiu.ac.ir        

      آدرس الکترونیکی نشریه:Email: lesunemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir   

تلفن تماس:02833901634    

تلفکس: 33901634-028- 98+