چشم اندازها

فصلنامه «لسان مبین» دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، نشریه ­ای علمی است که تلاش دارد با رویکرد تخصصی، آثار علمی پژوهشگران داخلی و خارجی را در حوزه های زبان و ادبیات عربی منتشر و به تولید دانش به روز و مورد نیاز جامعه علمی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی کمک کند. این مجله در چشم انداز مدیریتی خود درصدد است با ایجاد شبکه ارتباطی با نویسندگان و پژوهشگران عرب زبان جهت استفاده از ظرفیت علمی آنها برای تقویت و ارزیابی پژوهشها وکسب نمایه های بین المللی، مجله را به سطح نشریات بین المللی ارتقا دهد.

اهداف

این فصلنامه در حوزه اهداف موضوعی با تمرکز بر رویکرد تحلیلی در حوزه­ های زیر اقدام به انتشار مقالات علمی خواهد کرد:

  • پژوهش­ های زبان­ شناسی در سطوح مختلف واج­ شناسی، نشانه شناسی،رویکردهای بلاغی کلام، دستور بلاغت جدید، کاربردشناسی، روایت شناسی، جامعه شناسی زبان، اقتصاد زبان، روانشناسی زبان و ..
  • مقایسه و تحلیل ساختارهای اصول نحو و نحو زبان عربی با مباحث زبان شناسی جدید
  • انجام پژوهش های جدید در متون قدیم و جدید از منظر رویکردهای نقدی
  • تحلیل گفتمان (تحلیل الخطاب و تحلیل النص)
  • انجام پژوهش های ادبی و زبانی در مباحث به روز جهان عرب

با عنایت به رویکرد تخصصی، مجله از پذیرش مقالات مربوط به حوزه های آموزش زبان، ترجمه و ادبیات تطبیقی معذور است.