نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
سجاد اسماعیلی استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
علی اسودی استادیار خوارزمی
جواد اصغری دانشیار  دانشگاه تهران
رضا افخمی عقدا استادیار دانشگاه یزد 
علی افضلی دانشیار  دانشگاه تهران
عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان 
حسین الیاسی استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
محمدحسن امرائی استادیار دانشگاه ایرانشهر 
نرگس انصاری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
کمال باغجری استادیار  دانشگاه تهران
علی بشیری استادیار  دانشگاه کاشان
رسول بلاوی دانشیار دانشگاه خلیج فارس
علی بیانلو استادیار دانشگاه یزد
مصطفی پارسایی پور استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فاطمه پرچگانی استادیار  دانشگاه خوارزمی
نورالدین پروین استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
محمد جواد پورعابد(حصاوی) دانشیار  دانشگاه خلیج فارس
فرشید ترکاشوند دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار دانشگاه قم
مریم جلائی استادیار دانشگاه کاشان
زهرا جلیلی استادیار دانشگاه پیام نور
مریم جلیلیان سایر دانشگاه اصفهان
مصطفی جوانرودی استادیار دانشگاه پیام نور
امید جهان بخت لیلی استادیار دانشگاه گیلان
مهین حاجی زاده استاد  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حبیبی دانشیار دانشگاه زابل
ولی الله حسومی دانشیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان
شکوه السادات حسینی استادیار  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود حیدری دانشیار  یاسوج
احمدرضا حیدریان شهری استادیار  دانشگاه فردوسی
مهدی خرمی استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
زهرا خسروی و مکانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی خضری استادیار دانشگاه خلیج فارس
شهرام دلشاد سایر دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد رجبی دانشیار  دانشگاه گیلان
عبدالرزاق رحمانی استادیار دانشگاه هرمزگان
محمد رحیمی خویگانی استادیار دانشگاه اصفهان
سیده اکرم رخشنده نیا دانشیار عضو هیات علمی
هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان
اکرم روشنفکر استادیار دانشگاه گیلان
آفرین زارع دانشیار دانشگاه شیراز
مرتضی زارع برمی استادیار دانشگاه دامغان
صدیقه زودرنج استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان
تورج زینی وند دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالفضل سجادی دانشیار  دانشگاه اراک
طیبه سرافرازی دکتری  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستان
زهرا سلیمی دکتری  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
بی بی راحیل سن سبلی دکتری مدرس جامعة المصطفی العالمیة
صابره سیاووشی استادیار  پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی 
محسن سیفی استادیار دانشگاه کاشان
یسرا شادمان استادیار  دانشگاه الزهراء
علی اصغر شهبازی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پیمان صالحی دانشیار  دانشگاه ایلام
کلثوم صدیقی استادیار دانشگاه فردوسی
علی صیادانی دانشیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله صیادی نژاد دانشیار دانشگاه کاشان 
فواد عبدالله زاده استادیار دانشگاه زابل
صلاح الدین عبدی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا - همدان
علی عدالتی نسب سایر مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار  دانشگاه زابل
نعیم عموری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد غلامعلی زاده دانشیار  
عبدالاحد غیبی استاد  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهنام فارسی استادیار دانشگاه یزد
فاطمه قادری دانشیار عضو هیات علمی
سید علی قاسم زاده دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
لیلا قاسمی حاجی آبادی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
زهره قربانی مادوانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
علی قهرمانی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سمیه کاظمی نجف آبادی استادیار دانشگاه اصفهان
غلامرضا کریمی فرد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه کشاورز استادیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسین گلی استادیار دانشگاه اراک
عباس گنجعلی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
حسن گودرزی دانشیار دانشگاه مازندران
حسن مجیدی دانشیار  دانشگاه حکیم سبزواری
قاسم مختاری دانشیار دانشگاه اراک
حمیدرضا مشایخی دانشیار دانشگاه مازندران
روح الله مفیدی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
آزاده منتظری استادیار دانشگاه قم
محمد مولوی دانشیار دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین مهتدی دانشیار  دانشگاه خلیج فارس
مصطفی مهدوی آرا استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
وصال میمندی استادیار  دانشگاه یزد
رضا ناظمیان دانشیار عضو هیات علمی
زهره ناعمی استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
علی نجفی ایوکی دانشیار عضو هیات علمی
روح اله نصیری استادیار دانشگاه اصفهان
علی رضا نظری دانشیار عضو هیات علمی
معصومه نعمتی استادیار عضو هیات علمی
امیررضا وکیلی فرد دانشیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
حمید ولی زاده استادیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم هاشمی استادیار  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعدالله همایونی سایر دانشگاه تهران