نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

آزاددل

عادل

استادیار

هیأت علمی-دانشگاه محقق اردبیلی

آل بویه لنگرودی

عبدالعلی

دانشیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

احمدزاده هوج

پرویز

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اسماعیلی

سجاد

استادیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اصغری

محمد جعفر

استادیار

استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان

افضلی

علی

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات  عربی دانشگاه تهران

افضلی

فرشته

استادیار

استادیار زبان عربی دانشگاه دامغان

اکبری زاده

فاطمه

استادیار

هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا

امرائی

محمدحسن

استادیار

أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة ولایت بإیرانشهر

امیریان

طیبه

مربی

دانشجوی دکتری

انصاری

نرگس

دانشیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام خمینی

باوان پوری

مسعود

سایر

استاد مدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ادیان و مذاهب

باوان پوری

مسعود

سایر

استاد مدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ادیان و مذاهب

بخشی

مریم

استادیار

دانشگاه شهید مدنی

بلاوی

رسول

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

بوسفی آملی

حسین

دانشیار

استاد

پرچگانی

فاطمه

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

پروین

نورالدین

استادیار

استادیار زبان و ادبیات عرب مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

پورحشمتی

حامد

سایر

دانشگاه گیلان

پورعابد

محمد جواد

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

ترکاشوند

فرشید

دانشیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جلیلی

زهرا

استادیار

عضو هیئت علمی

جهان بخت لیلی

امید

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چراغی وش

حسین

استادیار

دانشگاه لرستان دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات عربی

حسومی

ولی الله

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسینی

سید حسین

سایر

دانشگاه تربیت مدرس

حسینی

عبداله

استادیار

استادیار دانشگاه خوارزمی

خزلی

مسلم

سایر

دانشگاه رازی کرمانشاه

خضری

علی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

رخشنده نیا

سیده اکرم

دانشیار

عضو هیات علمی

زارع

ساجد

استادیار

استادیار گروه  زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

زارع

ناصر

دانشیار

هیأت علمی/ دانشگاه خلیج فارس

زارع برمی

مرتضی

استادیار

استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران

سلیمی

زهرا

سایر

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سیفی

طیبه

استادیار

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سیفی

محسن

استادیار

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

شادمان

یسرا

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء

شهبازی

علی اصغر

استادیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

صیادانی

علی

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

صیادی نژاد

روح الله

دانشیار

هیات علمی

ضیغمی

علی

استادیار

أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة سمنان

طالبی قره قشلاقی

جمال

استادیار

معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) سلماس

عبیات

عاطی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم اهواز

عرب یوسف آبادی

عبدالباسط

استادیار

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

غیبی

عبدالاحد

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فارسی

بهنام

استادیار

دانشگاه یزد

فتاحی زاده

فتحیه

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فرید

زهرا

استادیار

دانشگاه الزهرا

فلاح

ابراهیم

استادیار

استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ، ایران.

فلاحی

کتایون

استادیار

گروه زبان وادبیات عربی،واحدگرمسار،دانشگاه آزاداسلامی،گرمسار،ایران

قاسمی اصل

زینب

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان

قاسمی حاجی آبادی

لیلا

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

قاسمی موسوی

سید اسماعیل

استادیار

استادیار دانشگاه لرستان

قربانی مادوانی

زهره

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

گنجعلی

عباس

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

گودرزی

حسن

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

مجیدی

حسن

دانشیار

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

مختاری

قاسم

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

ملا ابراهیمی

عزت

استاد

عضو هیات علمی

ملایم

فاطمه

استادیار

استادیار و مدیر بخش عربی دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

موسوی بفرویی

سیدمحمد

دانشیار

عضوهیات علمی دانشگاه میبد

میرزایی

وحید

سایر

دانشجوی ادبیات عربی

میرزایی الحسینی

سید محمود

دانشیار

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

ناظمیان

رضا

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

نصیری

روح اله

استادیار

دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

نعمتی

فاروق

دانشیار

استادیار دانشگاه پیام نور

نعمتی

فاطمه

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خلیج فارس

نعمتی

معصومه

استادیار

عضو هیات علمی

نویدی

عبدالوحید

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز ۰ دانشکده الهیات و معارف اسلامی - گروه زبان و ادبیات عربی

هاشمی

مریم

استادیار

استادیار/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ولی زاده

حمید

استادیار

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

یاری اصطهباناتی

علی اصغر

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

الیاسی

حسین

استادیار

دانشگاه فرهنگیان تهران

یداللهی

عباس

استادیار

دانشکاه چمران