نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری او دیده می شود و کاربرد آن نشان از ذهنیت و حالت درونی شاعر دارد. گویی او از نقش و جایگاه تصاویر شنیداری در ایجاد حیات و پویایی تصاویر کاملاً آگاه است؛ لذا برای مجسم ساختن بهتر محسوسات و ایجاد حرکت و حیات در تصاویر خود، به آفرینش تصویرهایی که از رهگذر حس شنیداری ادراک می شوند پرداخته و در پی صداهای پیرامون خود رفته و گفتگوی خویش با دیگران، شیهه ی اسب و همهمه ی سپاهیان، صدای پرش تیرها و چکاچک شمشیرها، وزش باد و غرش رعد و شرشر آب را به تصویر کشیده و از این طریق تصویرگری شعر خود را کامل نموده تا مخاطب، واقعیت های دنیای ذهن و تجارب شعری وی را بهتر درک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Research into Live and Active Imagery in Motenabbi's Poetry (With an Emphasis on Sound Imagery)

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .

.

چکیده [English]

Motenabbi's divan as an outstanding piece of literary work is replete with different kinds of imagery such as auditory, visual, olfactory, tactility, and taste. Meanwhile, sound imagery is mainly evident in his verses, which in turn indicates his creativity and inner thought. This kind of imagery is employed such a care that creates live and active imagery. In this respect, he has paid close attention to the surrounding sounds such as horse's neigh, corps' clamor, clanking of the swords, sound of jumping arrows, wind puff, thunder clap, water gurgle, and his dialogue with others, so the addressee would comprehend the reality of the mind and poetic experience