مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
بررسی و مقایسه ارزش و کارکرد استعاره های مفهومی حوزه عشق در متون ادبی قدیم و جدید: مطالعه موردی( غزلیات شریف رضی و کتاب أوراق الورد اثر مصطفی صادق الرافعی)

فاطمه دهقان؛ حجت رسولی؛ ابوالفضل رضایی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18522.3513

چکیده
  استعارۀ مفهومی نظریة زبان‌شناختی است که استعاره را علاوه بر زیبایی‌آفرینیِ ادبی ابزاری مهم برای درک تفکرِ خلاق در آثار ادبی می‌داند. استعاره‌های مفهومی مرتبط با حوزۀ احساسات در یک زبان و فرهنگ کاملا شبیه هم نیستند چون عواملی از قبیل جامعه و زمان و تفاوت‌های فردی نیز در این امر دخیل هستند. غزلیات شریف رضی(394 هـ ش) و کتاب أوراق الورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیل گفتمان انتقادی رمان «الطریق الطویل» نجیب الکیلانی بر اساس رویکرد «نورمن فرکلاف»

محمد مهدی کریمی؛ شهریار نیازی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 25-45

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18516.3511

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی، یکی از شیوه‌های جدید در تحلیل گفتمان و مطالعات زبان شناختی است که به بررسی صِرف داده‌های زبانی اکتفا نکرده، بلکه فرآیندهای ایدئولوژیک و بافت‌های موقعیتی، اجتماعی و بینامتنی مؤثر بر شکل گیری گفتمان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. الگوی تحلیلی نورمن فرکلاف از مهم ترین رویکردها در تحلیل گفتمان انتقادی به شمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
تحلیل نشانه شناختی عنوان رمّان «القاتل الأشقر» اثر طارق بکاری

ایمان قنبری اقدم؛ علی اکبر محسنی؛ علی سلیمی؛ وحید سبزیان پور

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 47-65

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17430.3415

چکیده
  طارق بکاری (1988م) نویسندۀ اهل مراکش، از نویسندگان توانایی است که با قلم شیوا و هنرمندانه خود توانسته است بخش قابل توجّهی از مشکلاتی که دامن‌گیر جامعۀ مراکش و جامعۀ اسلامی- عربی شده است را موشکافانه مورد نقد قرار دهد. رمّان «القاتل الأشقر» یکی از آثار برجستۀ اوست که وی در آن ناهنجاری-هایی همچون، رواج روسپی‌گری، بحران هویت، قتل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
طرحواره های تصویری در سورة ‌آل عمران از دیدگاه لیکاف و جانسون

امید جهانبخت لیلی؛ حامد پورحشمتی؛ فاطمه جعفرپور

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18414.3501

چکیده
  زبان شناسی شناختی رویکردی نوین در مطالعات زبانی است که رابطة زبان انسان و ذهن و تجارب فیزیکی و اجتماعی او را مورد بررسی قرار می دهد. مارک جانسون و جرج لیکاف از نظریه‌پردازان پیشگام در این حوزه شناخته‌ می‌شوند و استعارة مفهومی از منظر آنها با تبیین و عینیت سازی مفاهیم انتزاعی جهت شناخت و تبادل تجربیات انسان نسبت به پدید‌ه‌های اطراف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا

حسن اسماعیل زاده؛ پرویز احمدزاده هوج؛ امیر فرهنگ دوست

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 89-110

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17635.3433

چکیده
  دستیابی به شناختی سنجش‌پذیر از هویّت‌‌‌، همواره از دغدغه‌های بنیادین علوم شناختی بوده است. امروزه با پیچیدگی‌‌های ذهنی و رفتاری انسان معاصر، کاوش‌های هویّت‌شناسانه به مسئله‌ای فراگیر در انسان‌شناسی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که رویکردهای مختلفی را ذیل "هویّت و انواع آن" به ظهور رسانده است. در این میان، روان‌شناسی به نام «جیمز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی کاربردی در حوزه زبان عربی
بررسی کارکرد ابزار زبانی(جانشینی ) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن رقیه حسن و مایکل هالیدی

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی سیف؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ احمد امید علی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 111-131

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18597.3525

چکیده
  قرآن بلیغ‌ترین متنی است که در دسترس قرار گرفته است. برای بررسی و تحلیل این متن بی‌نظیر، پژوهشگران از روش‌ها و الگو‌های مختلفی بهره گرفته‌اند. یکی از روش‌های نوین بررسی متن، در قالب نظریه انسجام متنی هالیدی و حسن مطرح گردیده است. بررسی متن قرآن از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن بر اساس روابط معنائی که منجر به ایجاد انسجام می‌شوند، می‌تواند ...  بیشتر