نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 هیئت علمی دانشگاه رازی

10.30479/lm.2023.17430.3415

چکیده

طارق بکاری (1988م) نویسندۀ اهل مراکش، از نویسندگان توانایی است که با قلم شیوا و هنرمندانه خود توانسته است بخش قابل توجّهی از مشکلاتی که دامن‌گیر جامعۀ مراکش و جامعۀ اسلامی- عربی شده است را موشکافانه مورد نقد قرار دهد. رمّان «القاتل الأشقر» یکی از آثار برجستۀ اوست که وی در آن ناهنجاری-هایی همچون، رواج روسپی‌گری، بحران هویت، قتل و کشتار و... را مورد بررسی قرار داده است. عنوان این اثر، سرشار از نشانه‌های است که او با هوشمندی خاصی آن ها را در اثر گنجانده است. نویسندگان در این جستار بر آن بوده‌اند تا با روشی نشانه‌شناسانه به بررسی نشانه‌های موجود در عنوان رمان «القاتل الأشقر» بپردازند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلمۀ «القاتل» علاوه بر معنای ظاهری آن، اشاره به حوادث کشنده‌ای همچون تجاوزهای دوران کودکی، آسیب عاطفی و از دست رفتن حیثیت در رابطه با شامّة، بحران هویت و ... به حوادثی دارد که بخشی از شخصیت أشقر را به نابودی کشانده‌اند. همچنین، واژه الأشقر، از لحاظ نمادین می‌تواند به داغ ننگ ناشی از نامشروع بودن، خاص بودن، و مفاهیمی از این دست اشاره داشته باشد که ارتباط و همنشینی آن با «القاتل» این مسئله را توجیه می‌کند. وی در این اثر به شیوۀ هنرمندانه‌ای روند تحوّل شخصیت أشقر به قاتلی خون‌آشام و پیوستن او به داعش را به تصویر کشیده است. در واقع، نویسنده با گنجاندن نشانه‌های گوناگون زبانی به دنبال آن بوده است تا پرده از روی بحران هویت و فساد اخلاقی سران داعش برگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semiotic analysis of the title of the novel "Al-qhtel Al-shqar" by Tariq Bakari

نویسندگان [English]

  • iman ghanbariaghdam
  • Ali akbar Mohseni 1
  • ali salimi ghale 2
  • vahiad sabzianpoor 2

1 Razi University faculty

2 Razi University faculty

چکیده [English]

Moroccan author, Tariq Bekari (1988), is a talented writer who scrutinizes a significant part of the problems affecting the Moroccan and Arab-Islamic societies with his eloquent writing style. The novel “Al-Qatil Al-Ashqar” is one of his prominent works, which depicts anomalies including the prevalence of prostitution, identity crisis, and murder. The title of this work is full of cleverly-chosen signs. In this article, the authors try to analyze the signs in the title of the novel “Al-Qatil Al-Ashqar” with the semiotic method. The results show that the word “Al-Qatil” in addition to its apparent meaning refers to fatal incidents including childhood rapes, emotional damage, loss of dignity concerning shama, identity crisis, and other painful incidents that destroyed a part of Ashqar's personality. In addition, the word Al-Ashqar can symbolically refer to the stigma caused by illegitimacy, specialness, and similar concepts, which is justified by companionship with “Al-Qatil”. In this work, Bekari artistically depicts the transformation of Ashqar's character into a vampire killer and his joining ISIS. In fact, by including various linguistic signs, the author tries to reveal the identity crisis and moral corruption of ISIS leaders

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotics
  • visual signs
  • title
  • Tariq Bakari
  • the killer of Ashqar