مقاله پژوهشی
مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی
مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی

سردار اصلانی؛ محسن غلامحسین کهوری

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 22-1

چکیده
  دکتر بشری البستانی به عنوان استاد دانشگاه و متفکر ادبی، یکی از زنان ادیب و متعهد معاصر عراق است که اثر بارزی در فرهنگ عراقی به طور خاص و فرهنگ عربی به طور عام از خود به جای گذاشته است. وی با آثار وزین خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم
تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم

مریم بخشی؛ علی باقر طاهری نیا

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 39-23

چکیده
  زاویه دید نمایش دهنده شیوه­ای است که نویسنده به کمک آن، مواد داستانی خود را به خواننده ارائه می­دهد وارزیابی داستان براساس فهم ونقد آن امکان پذیر است. تنوع در کاربرد صیغه­های روایی که ساختار روایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة
حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة

رضا عرب بافرانی؛ علی نوروزی؛ علی سالمی؛ عیسی متقی زاده

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 72-41

چکیده
     به راستی که شعر دارای اهمیت فراوانی در ثبت بسیاری از حوادث تاریخی و رویدادهای مهم است و از قدیم چنین گفته شده است که: «شعر دیوان عرب است». شاعران، گذشته قوم وجنگ‌ها و افتخاراتشان را با آن ثبت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رمزیه الیل فی الادب الجبرانی
رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 91-73

چکیده
  بدون شک جبران یکى ازپیشتازان مکتب نمادپردازی  در ادبیات عربی به شمار می رود هرچند آثار وى ویژگیهاى مکتب رمانتیسم را داراست. شب درقاموس جبران،تقدس وجایگاه ویژه ای دارد شب از دیدگاه جبران افق های زمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ظاهرة
تحلیل ظاهرة " الحوار" و خصائصها فی مسرحیّة «مغامرات رأس المملوک جابر» سعدالله ونّوس

جواد گرجامی؛ نعیمه ربانی

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 109-93

چکیده
  بی شک نمایشنامه یکی ازگونه های ادبی است که اززمان پیدایش آن تاکنون دوره های تاریخی مختلفی را پشت سرگذاشته است.این قالب هنری به عنوان یکی از هنرهای تجسّمی با بهره گیری ازعناصری چون:متن ،ایماء واشارات ،موسیقی ...  بیشتر
توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی
توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

یحیی معروف؛ بهنام باقری

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 137-111

چکیده
  به کار گیری «شخصیت­های تاریخی» یکی از ویژگی های فنی تاثیر گذار در گفتمان شعری معاصر است. این پژوهش بر آن است به بررسی کاربرد«شخصیت های تاریخی» در شعر یحیی سماوی بپردازد؛ تا ویژگی­ها ودلالت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رکَائز الفکر الأدبی فی المدینة العظمى عند أمین الرِّیحانی
رکَائز الفکر الأدبی فی المدینة العظمى عند أمین الرِّیحانی

مریم هاشمی

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، صفحه 165-139

چکیده
  امین ریحانی (1876-1940) از زمرة ادبایی است که ادبیات­ خود را از شخصیت های وزین و پرمغز ادبی اقتباس می­کند، به گونه­ای که ذاتیت ادبیات و ذاتیت اندیشه­های ادبی حفظ می­شود. مقصود وی از ادبیات در آرمانشهرش ...  بیشتر