بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف
بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 22-1

چکیده
  دلخوش­شدن به دنیای مادی و لذت­های زودگذر آن، بسیاری از مردم را فارغ از طبقۀ فکری­شان، معطوف خویش کرده است و می­کند. در هر دوره­ای هرگاه انسان­ها از حل راز و رمز هستی و زندگی خویش ناتوان گردند، ...  بیشتر
تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران)
تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران)

فرشید ترکاشوند

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 43-23

چکیده
  بافت عاطفی زیرمجموعة نظریة بافت و به عنوان یکی از مؤلفه­های علم معنی­شناسی به حساب می­آید. فهم و درک این نوع بافت که در حقیقت شدت و ضعف کنش احساسی موجود در واژگان را مشخص می­کند در خوانش متون ادبی ...  بیشتر
بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب
بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب

احمدرضا حیدریان شهری؛ منیره زیبایی

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 65-45

چکیده
  نیهیلیسم یا نیست‌انگاری که معمولاً برای توصیف مذهب نفی مطلق می‌آید، وضعیتی روان‌شناختی است که در آن معنای زندگی، هستی و بودن از دست می‌رود و اوضاعی اضطراب‌آفرین و یأس‌آور بر انسان حاکم می‌گردد. این ...  بیشتر
فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین
فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین

محمدرضا شیرخانی؛ نعمت عزیزی؛ سمیره مراد زاده

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 89-67

چکیده
  ادبیات عرب به فراخور تحولات و نیازهای روز جامعة عرب، با چالش­های مختلفی روبرو بوده است که می­توان اشغال فلسطین را یکی از مهم­ترین این چالش­ها در دورة معاصر به شمار آورد. شاعران فلسطینی برای مقابله ...  بیشتر
بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم
بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم

نعیم عموری؛ سمیرا احمد زاده

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 109-90

چکیده
  ادبیات مقاومت بیان­کنندة اعمال و احساسات مردمی است که در برابر تعدی متجاوزان قرار گرفته­اند و هدف از آن وحدت گروه‌های مختلف اجتماعی برای ایستادگی در برابر این تهاجم است. شاعرانی که در این زمینه شعر ...  بیشتر
تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)
تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 111-129

چکیده
  قرآن کریم به عنوان متنی ادبی، شیوة کلامی خود را با توجه به مقتضای حال مخاطبان و رعایت دقایق بلاغی تنظیم کرده است؛ چرا که هر مخاطب و بافتی، سبک گفتاری مخصوص خود را می­طلبد. یکی از عناصر متنی که با توجه ...  بیشتر
تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»
تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی؛ فاروق نعمتی

دوره 7، شماره 21 ، آبان 1394، صفحه 154-131

چکیده
  ویژگی­های خاصِّ ادبیّات و زمینه­های بسیار گستردۀ آن، موجب شده که این رشته با سایرِ رشته­های علوم انسانی در ارتباطِ تنگاتنگ قرار گیرد. در این میان، روان­شناسی به عنوانِ یکی از شاخه­های علوم انسانی ...  بیشتر