مقاله پژوهشی
نقد کهن الگویی شخصیت در رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) اثر عبدالکریم ناصیف
نقد کهن الگویی شخصیت در رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) اثر عبدالکریم ناصیف

جواد اصغری؛ سیمین غلامی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 16-1

چکیده
  یکی از رویکردهای مهم نقد آثار ادبی، نقد کهن الگویی است که به کشف ماهیّت و ویژگی اسطوره ها در کهن الگوها و نقش آن ها در ادبیات می پردازد. دراین مقاله رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) نوشتة عبدالکریم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»
شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 36-17

چکیده
  رمان رایج‌ترین و پرطرفدارترین نوع ادبی در عصر حاضر است. رمان معمولا از حوادث متعدد و پیچیده‌ای تشکیل می‌شود که شخصیاتی با تفکرات و رفتار متفاوت و گاه متناقض در کانون این حوادث قرار می‌گیرند، لذا در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)
خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 58-37

چکیده
  طلاح تقابل های دوگانه یکی از اساسی ترین مفاهیم نقد ساختارگرایی، پساساختارگرایی، زبان شناسی و نشانه شناسی است که ضمن ریشه داشتن در نظریات سوسور و بر نظریه های ساختارشکنی دریدا تکیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور
بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ نسرین عباسی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 83-59

چکیده
  کانون روایت، چشم مشاهده گری است که از منظر آن تمام یا بخشی از متن روایی دیده می شود و به دلیل ارتباط و قرابتی که با صدای راوی دارد، بسیار حائز اهمیت است. بررسی کانون روایت این امکان را به پژوهشگر ...  بیشتر
واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستیِ«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی»
واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستیِ«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی»

عبدالاحد غیبی؛ رویا بدخشان

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 108-85

چکیده
  رال الطحاوی (1968م) یکی از نویسندگان فمینیست مصری است که به سبب سبک نوشتاری خاص خود، در میان رمان نویسان ادبیات معاصر مصر شهره گشته است و هنر داستان نویسی خود را با نگرشی فمینیستی، بیشتر در قالب نقد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی
بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 128-109

چکیده
  جابجایی ارکان جمله یکی از موضوعاتی است که توجه زبان‌شناسان را به خود جلب کرده است. قلب نحوی و مبتداسازی از جمله اصطلاحاتی است که زبان‌شناسان معاصر برای توضیح این پدیده بکار می‌برند. قلب نحوی، فرآیند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی
تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی

علی نظری؛ احمد کرمی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1395، صفحه 147-129

چکیده
  مقالة حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قرائت های قرآنی در دیدگاه‌های نحوی زبان عربی پرداخته است و بدین منظور ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قرائت های قرآنی در دو نوع مشهور آن؛ یعنی قرائت های ...  بیشتر