	بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن
 بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن

محمّد جهان بین؛ حسین شمس آبادی؛ مهدی خرّمی سرحوضکی

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 21-1

چکیده
  شرح شواهد مطوّل از میرزا کمال الدین محمّد فسایی فدشکویی معروف به شرح کبیر یکی از نُه شرح شواهد از شواهد شعری کتاب مطوّل است که در سال 1096ق میرزا کمال الدین بر اساس درخواست شاگردان خود، از روی تقریرات خود ...  بیشتر
	شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ
 شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 43-23

چکیده
  بن مایة آثار نجیب محفوظ، رمان نویس معروف مصری، طرح مسائل اجتماعی ‌از جمله، مسائل مربوط به زندانیان سیاسی است؛ آثاری که دیدگاه انتقادی او را به نظام سیاسی و حکومت مصر نشان می دهد. رمان کوتاه «الشحاذ» ...  بیشتر
	تحلیل «السندباد فی رحلته الثامنة» بر اساس الگوی سفر قهرمان کمپبل
 تحلیل «السندباد فی رحلته الثامنة» بر اساس الگوی سفر قهرمان کمپبل

فرهاد رجبی؛ طاهره شکوری

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 64-45

چکیده
     کهن الگوی سفر، همواره، بن­مایه­ای سمبلیک داشته، به عنوان نمودی از سرنوشت انسان­ تلقی می­شود. اسطوره شناس آمریکایی «جوزف کمپبل» با بررسی نمونه­های فراوانی از سفرهای اسطوره­ای، ...  بیشتر
	جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق
 جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

تورج زینی وند؛ مریم مرادی؛ جهانگیر امیری

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 82-65

چکیده
  جودت القزوینی، شاعر و نویسندة گمنام معاصر و شیعی عراق است که بخشی اعظم از شعر خود را به موضوع پایداری اختصاص داده است: ستایش عالمان و روحانیون مبارز شیعی عراق، نکوهش سران عرب و ستم‌های رژیم بعث عراق، ...  بیشتر
	نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»
 نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 103-83

چکیده
  نقد کهن­الگویی از انواع نقد اسطوره­ای است که بیشتر بر نظریات یونگ در مورد ناخودآگاه جمعی و صور ازلی تأکید دارد. در نظر یونگ، کهن­الگوها، آن دسته از صور ازلی و نوعی هستند که در عمق ناخودآگاه جمعی انسان­ها ...  بیشتر
	پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی
 پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 121-105

چکیده
  پیرنگ که از هنر نقاشی وارد ادبیات شده، از اصلی­ترین عناصر سازندة داستان است که در آن بر چرایی حادثه تأکید شده و روابط میان حوادث داستان، برپایة علّت و معلول است. پیرنگ دارای اجزا و عناصری سازنده؛ مانند ...  بیشتر
	تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه
 تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه

سید مهدی نوری کیذقانی

دوره 7، شماره 22 ، بهمن 1394، صفحه 144-123

چکیده
  بررسی و تحلیل موسیقایی شاهکارهای شعری از اهمّیّت فراوان برخوردار است؛ زیرا موسیقی عنصری اساسی در ساختار شعر است؛ بگونه‌ای که برخی معتقدند وجه تمایز میان شعر و نثر در درجۀ نخست همان نظام آوایی خاص و جنبة ...  بیشتر