نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه ادبیات عربی

3 دانشجوی گروه ادبیات عربی

چکیده

   به راستی که شعر دارای اهمیت فراوانی در ثبت بسیاری از حوادث تاریخی و رویدادهای مهم است و از قدیم چنین گفته شده است که: «شعر دیوان عرب است». شاعران، گذشته قوم وجنگ‌ها و افتخاراتشان را با آن ثبت می‌کردند. و ناگفته نماند که خداوند تعالی در کتاب کریمش به شاعران اشاره و آنها را با اوصافی نیکو و غیر آن از خوهای بد معرفی کرده است. و به راستی که اهل بیت علیهم السلام شیعیان و دوستدارانشان را به سرودن شعر در موردشان تشویق کرده‌اند، و احادیث بسیاری از ایشان روایت شده  که به این امر و آنچه که در آن از خیر و پاداش است تشویق می کند. از این رو بسیاری از مردم به سرودن شعر در مورد اهل بیت علیهم السلام همت گمارده‌اند، و از جمله آنان فقیهان امتند همان کسانی که برای باقی ماندن آثار اهل بیت علیهم السلام  و جاودانه ماندن یادشان اهتمام بسیاری به شعر متعهد دارند. از جمله ایشان شیخ حسین نجف تبریزی نجفی می‌باشد که عشق پاکش به اهل بیت علیهم السلام او را بر آن داشته که برایشان دیوان شعری بسراید که آن را با مداد قلب و سرشک دیدگان نوشته است .
 آنچه که در این بررسی برای ما اهمیت دارد بعد از آنکه مختصری از زندگی شاعر را بیان کردیم، پرتوافکنی بر خصایص فنی و موضوعی و عناصر ادبی در اشعار شاعر می‌باشد. و در این مسیر به شیوه وصفی-تحلیلی به بررسی زندگی شاعر و زوایای شعر او پرداختیم. این پژوهش نتائج مهمی به بار آروده است، از جمله: شاعر در منهج ادبی خود برای جنبه اعتقادی اهمیت بسیاری قائل شده است. او ادب خویش را در راه خدمت به دین و نشر فرهنگ اسلامی و معارف اهل بین علیهم السلام به کار گرفته و اندیشه‌های خود را با تصویری آشکار بیان داشته است. او همچنین وقائع را با امانت تمام بیان می دارد. شاعر در زبان خود به انتخاب الفاظ ساده و متداول همت گمارده است. خلاصه اینکه او توانسته است در راه احیای میراث اسلامی و حفظ ارزش‌های اسلامی گام ارزشمندی بردارد و در این راه موفق بوده است.

                                                                                       

کلیدواژه‌ها

المصادر

القرآن الکریم.

1-                        أمین، أحمد، (1987م)، النقد الأدبی، الطبعة الرابعة، بیروت: دار الکتب العربی، مؤسسة الرسالة.

2-       الأمین، السید محسن، (لا تا)، أعیان الشیعة، بتحقیق وتخریج: حسن الأمین، بیروت: طبع دار التعارف للمطبوعات.

3-                        الأمینی، محمّد هادی، (1964م)، معجم رجال الفکر والأدب فی النجف خلال ألف عام، النجف.

4-       الأوردبادی، المجموعة الکبیرة، مصوررة المخطوطة عند الأستاذ قیس العطار، مشهد المقدسة، الجامعة الرضویة.

5-       إسماعیل، عزالدین، (1955م)، الأدب وفنونه، الطبعة الأولی، مصر: دار النشر المصریة – مطبعة الاعتماد.

6- الإمامی الخوئی، محمّد أمین، (1427ق -2006م)، مرآة الشرق؛ موسوعة تراجم أعلام الشیعة الإمامیة فی القرنی الثالث عشر و الرابع عشر، بتصحیح و تقدیم علی الصدرایی الخوئی، قم: نشر مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، الخزانة العالمیة للمخطوطات الاسلامیة.

7-      الجرجانی، عبدالقاهر، (لا ت)، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد بن تاویت تطوان.

8- حرز الدین، الشیخ محمّد، (1405ق)، معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء، علق علیه محمد حسین حرز‌الدین، قم: طبع مطبعة الولایة، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.

9-                        الخاقانی، علی، (1408 ه)، شعراء الغری، الطبعة الثانیة، قم: مطبعة بهمن.

10- السماوی، الشیخ محمّد، (1422ه-2001م)، الطلیعة من شعراء الشیعة، بتحقیق کامل سلمان الجبورى، المتوفّی سنة 1370ه، الطبعة الأولی، بیروت: دار المؤرخ العربی.

11- الشاکری، الحاج حسین، (1418ق)، علی فی الکتاب والسنة والأدب، الطبعة الأولی، مطبعة ستاره.

12- الصفّار، محمّد بن الحسن بن فروخ، (1404هـ)، بصائر الدرجات، بتقدیم وتعلیق میرزامحسن کوچه‌باغی، الطبعة الثانیة، طهران، طبع مؤسسة الأعلمی.

13- ضیف، شوقی، ( 1962م)، فی النقد الأدبی، مصر: طبع دار المعارف.

14- عتیق، عبدالعزیز، (1971م)، فی النقد الأدبی، الطبعة الأولی، بیروت: دار النهضة العربیة.

15- المقدسی، أنیس، (1981م)، المختارات السائرة من روائع الشعر العربی، الطبعة الخامسة، بیروت: لدار العلم للملایین.

16- الموسوی، عبد الصاحب، (1408 ه-1988م)، حرکة الشعر فی النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجری، بیروت: طبع دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع.

17- الهاشمی، السید أحمد، (1418ه)، میزان الذهب فی صناعة شعر العرب، القاهرة: مکتبة الآداب.

18- الیازجی، کمال، (1961م)، معالم الفکر العربی فی العصر الوسیط، بیروت: طبع دار العلم للملایین.