مقاله پژوهشی
تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات
تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ فاطمه نظیری سنجانی

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1530

چکیده
  چکیده: یکی از نظریات فلسفی که در باب معناشناسی ذکر شده و سپس به حوزه‌ی زبان‌شناسی راه یافته، نظریه‌ی مشروط به صدق جملات است. براساس این نظریه، معنای جمله در محتوای گزاره‌‌‌‌ای آن گنجانده شده و بر حسب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی
تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 21-43

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1525

چکیده
  معنا شناسی شناختی روشی برای تبیین معانی در زبان شناسی معاصر محسوب می‌شود، که مفهوم نشانه‌های زبانی را بررسی می‌کند. این روش با سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات در تحلیل و تشریح گزاره‌های قرآنی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زبان و گفتمان انقلابی در رمان
زبان و گفتمان انقلابی در رمان "فراشة المیدان" از سلطان الحجار (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

سید محمدرضا خضری؛ علی عدالتی نسب

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 45-61

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1526

چکیده
  تحلیل گفتمان رویکردی جامع در تحلیل متن است که به وسیله آن می‌توانیم فکر نویسنده و هدفی که از ماورای صورت و معنا در متن را دنبال می‌کند، تبیین کنیم. از آنجایی که تحلیل متون جدید و بویژه نوع ادبی رمان در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه
بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1529

چکیده
  زبان که اصلی‌ترین ابزار انتقال پیام است، باید به‌گونه‌ای به‌کار رود که با آن، اعتبار اجتماعی پیام‌رسان و پیام‌گیر محفوظ گردد. در این‌صورت، پیام از حد مطلوبی از ادب‌مندی برخوردار می‌گردد. بنابر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه شناسی فرهنگی رمان«موسم الهجرة إلی الشمال» بر مبنای الگوی طبیعت و فرهنگ
تحلیل نشانه شناسی فرهنگی رمان«موسم الهجرة إلی الشمال» بر مبنای الگوی طبیعت و فرهنگ

زهره قربانی مادوانی؛ مینا عربی

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 81-100

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1528

چکیده
  الگوی طبیعت و فرهنگ یکی از الگوهای نشانه‌شناسی فرهنگی است که توسط لوتمان ارائه شد. منظور از طبیعت در این الگوی تحلیلی، همه عناصری است که از تغییرات انسان‌ساخت، به دور بوده و فرهنگ نیز، مجموعه پدیده‌هایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد تقابل واژگانی و بافت دوقطبی آن در انتقال مفهوم الوهیت خداوند متعال در مناجات‌نامه امیر المومنین علی (ع)
کارکرد تقابل واژگانی و بافت دوقطبی آن در انتقال مفهوم الوهیت خداوند متعال در مناجات‌نامه امیر المومنین علی (ع)

جواد گرجامی

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 101-120

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1527

چکیده
  یکی از مباحث مهم و اساسی در مطالعات نقدی قدیم و جدید، اصل تقابل و بافت دوقطبی در آن است. اصل تقابل، دارای کارکردهای متعدد معرفت شناختی و زیباشناختی است. یکی از کارکردهای اصل یادشده، فرآیند معناسازی و برجسته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم
شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم

علی نجفی ایوکی؛ سعیده حسن شاهی

دوره 9، شماره 32 ، مرداد 1397، صفحه 121-142

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1531

چکیده
  ساختار یک نمایشنامه و شخصیت‌های آن دو عنصر درهم تنیده‌اند که با تغییر یکی، دیگری نیز تغییر می‌کند. نقش شخصیت آن است که ویژگی‌ها و امکانات ظاهری افراد که توجیه کننده اعمال و تصمیمات آنهاست وارد نمایشنامه ...  بیشتر