مقاله پژوهشی
گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه

علی اکبر احمدی چناری؛ حسین ناظری؛ علی اصغر حبیبی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 17-1

چکیده
  گریز به جهان آرمانی در مواجهه با سختیهای زندگی واقعی حسی شناخته شده در وجود آدمی است که از دیرباز به عرصۀ ادبیات راه یافته است. یکی از درونمایه­های اصلی در آثار سهراب سپهری و نازک الملائکه که از طلایه­داران شعر فارسی و عربی در دوران معاصر به شمار می­آیند، همین درونمایۀ قدیم است. این دو در ترسیم جهان مطلوب خود از دو خاستگاه مشترک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان

سید امیر محمودانوار؛ زهرا فرید

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 36-18

چکیده
       ایجاد درک عمیق  از قرآن کریم که کلام حکمت‌آمیز و حکمت‌آموز خدای حکیم است؛ نیازمند فراگیری علوم خاصی است که برخی از این آنها عبارتند از: علم صرف و نحو، معانی و بیان، فقه و اصول، تاریخ و ... . یکی از مهمترین این علوم، علم مفردات قرآن است. این علم به علت اهمیتی که در یافتن مفاهیم قرآن دارد، در تفسیر نیز جایگاهی والا یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد

حسین ایمانیان

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 54-37

چکیده
        آن بخش از شعر جاهلی که از شائبة ساختگی بودن به دور باشد، آینه­ای شفاف و روشن از جامعة زنگار­گرفتة دوران پیش از اسلام و رفتار، اندیشه و آرمانهای نا­بخردانة مردمانش است. تصویر راستین این جامعه را تنها بایست در سروده­های گروه­های معترض و رانده­شدة آن زمان مانند شاعران سیاه، موالی، بردگان و صعالیک و البته در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری

میلاد جعفرپور؛ عبدالکریم شجاعی؛ مهیار علوی مقدم

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 81-55

چکیده
  اسطوره‌ها پرتو بخشی از حقایق تاریخی‌اند. لذا هیچ اسطوره­ای را نمی­توان جعلی، بی­معنی و بیهوده شمرد؛ زیرا اگر چنین نبود، اسطوره نمی­توانست در ذهن آحاد یک ملّت راه یابد و از چنان پشتوانه­ای برخوردار گردد که بتواند از غربال تحوّلات تاریخی بگذرد. بازخوانی و شناسایی اساطیر ملّی می­تواند مردم هر عصری را از فراز و فرودهای دیروزین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 101-82

چکیده
   مناجات رازگویی بنده و بیان عجز و نیاز او به پیشگاه خداوند است که با صفای قلب و رقت احساس انجام می‌‌شود. از آنجایی‌ که مناجات در بردارندة فعل و انفعالات درونی است، ماهیت غنایی دارد و چون با نکات آموزنده برای نوع بشر همراه است، آن را غنائی- تعلیمی می‌نامند. نام امام سجاد(ع) تداعی کنندة مناجات در اذهان است، ایشان از عنصر فرهنگی دعا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 120-102

چکیده
     امروزه داستان نویسی با رویکرد به مضامین اجتماعی انواعی مختلف یافته است. از جمله آنها داستان روستایی است که پس از رویدادهای مهم نیمة اول قرن بیستم در نگارش ادبی ظهور یافت و به مرور زمان و اهتمام نویسندگان عرب، جای خویش را در ادبیات عرب گشود. برخی از نویسندگان عنصر مکان داستان خویش را با توجه به جامعه‌ای روستایی تعریف کرده و برخوردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 146-121

چکیده
  رثا یکی از درون مایه­های مستقل شعری است که از گذشته­های دور، نقشی پررنگ در صفحة شعر شاعران داشته است. رثا رهاورد تجربة عاطفی شاعر و ترجمان اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعة اوست که شاعر در آن، سوگ و سوزهای درون خویش را در غم فراق ابدی عزیزان به نمایش می­گذارد. در زبان عربی رثا به سه دسته ندب، تأبین، عزا تقسیم بندی می­شود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری

وفادار کشاورز؛ مرضیه فیروزپور

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 160-147

چکیده
     کهن الگوی سایه عمیقترین سطح ناخودآگاه جمعی، انباشته از غرایز ابتدایی نوع بشر است که انسان آنها را از نیاکان خود به ارث برده است. سایه، بخش تاریک روان ناخودآگاه دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. این پژوهش با تکیه بر ویژگیها و صفات دوسویه‌ای که این کهن الگو دارد، به تحلیل اشعار بلند الحیدری، از شاعران امروز عرب، پرداخته است. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 179-161

چکیده
  جریان سیال ذهن، سبکی نو در داستان‌نویسی است که در آن نقش نویسنده به حداقل ممکن می‌رسد؛ چرا که اندیشه‌ها و احساسات شخصیتها همانگونه بیان می‌شود که در ذهن آنان جریان دارد. در این شیوه، ترتیب زمانی، مکانی و نظم منطقی رویدادها به هم می‌ریزد. روشهای روایی تک‌گویی درونی و حدیث نفس شخصیتها را می‌توان در تقویت این شیوة روایی موثر دانست. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 199-180

چکیده
  واژة «نوستالژی» که در زبان فارسی با تعبیر «غم غربت» از آن یاد می­کنند، به مفهوم احساس غم و حسرت برای خاطرات از دست رفتة گذشته است که فرد با یادآوری آن، دچار غم و اندوه می­شود و نوعی دلتنگی بر او سایه می­افکند. عواملی گوناگون همچون روزهای خوش دوران کودکی، تبعید یا مهاجرت، وضعیت ناگوار سیاسی و اجتماعی، وضعیت دشوار زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 219-200

چکیده
  مکاتب زبانی معاصر چه صورتگرا(formalism) چه نقشگرا(functionalism) و چه شناختی (cognitive) اصولی را در مطالعه زبان پایه ریزی کردند که در نوع خود منحصر به فرد است؛ لیکن به علت یکجانبه نگری و فروگذاری برخی جوانب، نواقصی در نظریاتشان به چشم می‌خورد؛  این در حالی است که قرنها پیش زبانشناسان مسلمان، اصولی برای دستور زبان عربی وضع کردند که هنوز بعد از گذشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور

علی نجفی ایوکی؛ طاهزه تازه مرد

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1392، صفحه 241-220

چکیده
       هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریه‌های نقد فرمالیستهای روس است که در تعریفی ساده می‌توان آن را خروج از زبان معمول و معیار دانست. بهره‌گیری از این ترفند بیانی به آفرینش زیبایی و پویایی سخن می‌انجامد و در نهایت سبب توجه دوچندان مخاطب به متن می‌گردد. شاعرانی که چیره دست‌ترند افزون بر اینکه می‌کوشند به مفاهیم و معانی ...  بیشتر