مقاله پژوهشی
بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن
بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن

علی اسودی؛ سلمان آزمون علی آباد

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17163.3395

چکیده
  بررسی‌های شناختی در حوزه‌ی معنی‌شناسی در پژوهش‌های زبانی جدید، یکی از زمینه‌های رایج در بررسی آثار ادبی و پی بردن به مفاهیم عمیق آن‌ها است. در این میان نظریۀ طرح‌واره‌های تصویری از یافته‌های معنی‌شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی طرحواره فرآیند عاطفی گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علی القاسمی (براساس نظریه نشانه-معناشناختی گرمس)
بررسی طرحواره فرآیند عاطفی گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علی القاسمی (براساس نظریه نشانه-معناشناختی گرمس)

راضیه نظری

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17664.3442

چکیده
  نشانه‌معنی شناسی عاطفی، شیوه نقد ادبی است که پس از نشانه‌شناسی ساخت‌گرا با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری عواطف و ارتباط آن با درک انسان از محیط پیرامونی‌اش به وجود آمد. در همین راستا طرحواره فرآیند عاطفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی
تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی

سارا حسنی نفطه؛ یحیی معروف؛ عبدالرضا نادریفر؛ علی سلیمی

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16858.3367

چکیده
  عنصر عاطفه و احساسات زنانه بخشی از مسالۀ پایداری و ساختارها و مناسبات درونی و بیرونی آن را قابل شناخت می‌سازد. شماری از نقش‌ها و دلالت‌هایی که ارتباط استوار میان پاکی حس زنانه و دنیای پرخشونت جنگ را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس»
جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس»

بهنام فارسی؛ ساجد زارع؛ فاطمه شاهرخی

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2021.13433.3044

چکیده
  «جریان سیال ذهن» شیوۀ روایی است که نویسنده احساسات و افکار شخصیّت‌ها را درست در همان لحظه‌ای ثبت می‌کند که در ذهن آنان به‌وقوع می‌پیوندند و با نمایش آن‌ها، خواننده را در تجربیات ذهنی شخصیّت‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون
خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون

حجت اله فسنقری؛ مریم نصرالهی؛ حسین شمس آبادی؛ مصطفی مهدوی آرا

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17832.3459

چکیده
  چکیدههانری برگسون، فیلسوف شهودگرای فرانسوی، تقریبا تمام فلسفه خود را حول محور زمان واقعی متمرکز کرده و با مطرح نمودن زمانی مستمر و عمواره در جریان و خارج از محدودیت‌های مکانی-زمانی با عنوان «duration» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین
مؤلفه‌های کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین

زهرا فرید

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17507.3423

چکیده
  میخاییل باختین (1895) در بررسی خصوصیات نثر رمانگرا که بستری مناسب برای ایجاد فضایی چند صدایی و مقابله با تک سویگی و اقتدار طلبی در فرهنگ هر جامعه است، به مفهوم کارناوال دست می‌یابد. رمان از نظر باختین مانند ...  بیشتر