مقاله پژوهشی
ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی

مهین حاجی زاده؛ صدیقه حسینی

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 17-1

https://doi.org/10.30479/lm.2019.10746.2801

چکیده
  ژرار ژنت با بررسی ساختار روایت، آن را به عنوان یک گفتمان در علم روایت شناسی معرفی می‌کند. در این گفتمان، زمان، وجه و لحن نقش اساسی در تبیین رابطة بین روایت و داستان را بر عهده دارند. فاصله به عنوان تابعی از وجه، نسبت نشان دادن به گفتن را آشکار می‌نماید و نمایانگر فاصلة بین دو سطح داستان و روایت است، چرا که داستان نقل رخدادها است درحالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 38-19

https://doi.org/10.30479/lm.2019.2742

چکیده
  حرف الی از حروف پرکاربرد قرآن محسوب می‌شود. این حرف متناسب با کاربردش در آیات قرآن معانی متعدد و متفاوت بسیاری را کد گذاری می‌کند که در یک نقطه یعنی معنای پیش‌نمونه و انتهای غایت با هم مرتبط می‌شوند. این نوشتار به منظور کشف میدان‌های معنایی این حرف با رویکرد شناختی، و به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مدل‌های چندمعنایی این حرف در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 61-39

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9756.2692

چکیده
  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تقابل و هم‌بستگی عنصر زمان در قالب لایه‌ای رمزگانی، با دیگر نظام‌های نشانه‌ای می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش کشف مهم‌ترین نشانه‌های زمانی و چگونگی بازنمود آن‌ها، همچنین بررسی کارکرد سایر سطوح دلالی در تبیین و پیشبرد این نوع نشانه‌‌ها می‌باشد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 83-63

https://doi.org/10.30479/lm.2019.10986.2817

چکیده
  تحلیل رمان یکی از روش‌هایی است که خواننده را قادر می‌سازد به درکی همه‌جانبه از محتوای یک داستان برسد. به‌طور کلی در هرشیوۀ تحلیل، اصول و چارچوبی ارائه می‌شود که با ذهن و حس مخاطب همراه است. شیوۀ تحلیل رمان از نظر جان‌پک روشی متفاوت را در اختیار مخاطب قرار می-دهد تا با بکارگیری آن‌ برداشتی ساده و روان از داستان داشته و به یک نتیجۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید

زهرا هاشمی تزنگی؛ علی خضری؛ خداداد بحری

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 99-85

https://doi.org/10.30479/lm.2019.10421.2778

چکیده
  نقد و بررسی ساختار شخصیت از نظریه‌های مدرن نقد ادبی و مبتنی بر مبانی روان‌شناسی است که توسط فروید بنیان‌گذاری شد. وی فرایندهای ذهنی هر فرد در مراحل رشد را به سه ساختار شخصیتی نهاد، خود و فراخود تقسیم نمود و آن را شرح و گسترش داد. در پی این دریافت، ناقدان به آثار ادبی نگاه تازه‌ای افکندند و تحلیل‌گران تلاش کردند به بررسی این سطوح در ...  بیشتر

طرح پژوهشی
بررسی مؤلفه‌های گفتمان‌مدار در مربع ایدئولوژیک سرودهای ملی کشورهای عربی حوزة شام بر اساس مدل ون‌دایک

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، صفحه 122-101

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9723.2684

چکیده
  ارزیابی سطوح گوناگون گفتمان، امکان دستیابی به برداشتی جدید از آن را فراهم می‌نماید و تعاملات زبان با ساختارهای ایدئولوژیک را کشف می‌کند. از آن‌جاکه مهم‌ترین شرط بازتولید هویت ملی دسترسی به گفتمان‌هایی است که باعث هژمونی هویت می‌گردد؛ بنابراین سرود ملی هر کشور می‌تواند نقش مهمی در شناخت این مهم داشته‌باشد. ون‌دایک که ایدئولوژی ...  بیشتر