نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

ژرار ژنت با بررسی ساختار روایت، آن را به عنوان یک گفتمان در علم روایت شناسی معرفی می‌کند. در این گفتمان، زمان، وجه و لحن نقش اساسی در تبیین رابطة بین روایت و داستان را بر عهده دارند. فاصله به عنوان تابعی از وجه، نسبت نشان دادن به گفتن را آشکار می‌نماید و نمایانگر فاصلة بین دو سطح داستان و روایت است، چرا که داستان نقل رخدادها است درحالی که روایت به نحوة بیان رخدادها اهتمام می‌ورزد. رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی از طریق شکل روایت و گفتار در صدد کاهش مسافت بین روایت و داستان بر می‌آید پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل مواردی می‌پردازد که فاصلة بین روایت و داستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده از توصیف و نمایش و بهره‌مندی متن از گفتار مستقیم و غیر مستقیم آزاد منجر به کاهش فاصله بین روایت و داستان می‌گردد و همین امر مانع از انفعال مخاطب در مقابل متن می‌شود. این رمان که یکی از رمان‌های مطرح جهان عرب است، از طریق گفتار درونی شخصیت‌ها که گفتار غیر مستقیم آزاد می‌باشد و نیز ازطریق حرکت عمودی در رمان، باعث ایجاد عمق در شخصیت‌ها و روند رمان می‌گردد و فاصلة بین روایت و داستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the narrative distance in the “Frankenstein in Baghdad” novel by Ahmad Saadawi

نویسنده [English]

  • seddigeh hoseini

چکیده [English]

Gerard Genette introduces the narrative structure as a discourse in the field of narrative science by reviewing it. In this discourse, time, mood and voice play a essential role in explaining the relationship between narration and story. Distance as a function of the mood reveals the rate of showing to telling and represents the distance between two levels of story and narrative, Because the story informes about events while the narrative evokes in readers the impression that they are shown the events. Ahmad Saadawi's Frankenstein in Baghdad novel tries to reduce the distance between narrative and story through the form of narration and speech. This article, by descriptive-analytic method, examines and analyzes Factors that affect the distance between narration and story. Descriptions, Scene, the reported speech and transposed speech, free indirect style reduces the distance between narration and story and this prevents the audience from being passive in front of the text. This novel, which is one of the prominent novels of the Arab world through the inner speech of the characters, which is transposed speech, free indirect style, and the vertical movement in the novel, causes deepening in the characters and the process of the novel and affect the distance between narration and story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frankenstein in Baghdad
  • Ahmad Saadawi
  • distance
  • Form of narration
  • Types of discourse