نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خلیج فارس

2 عضو هیات علمی

3 دانشگاه خلیج فارس

چکیده

نقد و بررسی ساختار شخصیت از نظریه‌های مدرن نقد ادبی و مبتنی بر مبانی روان‌شناسی است که توسط فروید بنیان‌گذاری شد. وی فرایندهای ذهنی هر فرد در مراحل رشد را به سه ساختار شخصیتی نهاد، خود و فراخود تقسیم نمود و آن را شرح و گسترش داد. در پی این دریافت، ناقدان به آثار ادبی نگاه تازه‌ای افکندند و تحلیل‌گران تلاش کردند به بررسی این سطوح در شخصیت‎های آثار ادبی بپردازند. پژوهش حاضر به بررسی و بیان تعارضات و کشمکش‌های بین این سه ساختار و نمود آن در وجود شخصیت‌ اصلی رمان رقصة الجدیلة والنهر می‌پردازد.
رمان رقصة الجدیلة والنهر رمانی رئالیسمی آمیخته با خیال و از جمله رمان‌های وفاء عبدالرزاق شاعر و رمان‌نویس عراقی است که پژوهشگران سعی دارند با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به روانکاوی شخصیت اصلی آن براساس سطوح شخصیت فروید بپردازند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که "خود" در شخصیت اصلی داستان همواره به سبب تعارضات بین "نهاد" که او را به لذت‎ها دعوت می‎کند و "فراخود" که او را به جهاد در اره وطن و دفاع از میهن در اضطراب بوده است و این اضطراب را می‌توان به وسیلۀ مونولوگ‌ها و دیالوگ‌هایی که بین او و دیگران بیان شده است، درک نمود. چنین اضطراب‌ها و استرس‌هایی فرد را به بهره‌گیری از برخی مکانیزم‌‎های دفاعی وا می‎دارد؛ همانگونه که قهرمان داستان برای دور شدن از این استرس به مکانیزم خیالبافی روی آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of psychoanalysis Characters in the raghse aljadile va alnahr novel by relying on Freud's theory of personality

نویسندگان [English]

  • zahra hashemi tezangi 1
  • ali khezri 2
  • null null 3

1 pgu

چکیده [English]

Review of Character structure is one of the modern theories of literary criticism and based on the principles of psychology which was founded by Freud. He divided the mental processes of each person in the growth stages into three parts: nature, self and superego and he describes and expands it. Following this, critics find a new look at art and literary works, and study these levels in literary personality. The present study examines and expresses conflicts and tensions between the three structures and its manifestation in the novel main characters.
Raghse aljadile va alnahr is a novel of realism combined with fantasy, it was written by Wafa Abdel Iraqi poet and novelist. the researchers are trying to use the analytical descriptive approach and they focus on the psychoanalysis of its main character which actually reflects the psychologists own writers. The result of the research shows that "self" has always been in anxiety due to conflicts between nature, and superego and the outside world, and this can be learned from monologues and dialogues between her and others, which has led her to take advantage of some mechanisms, such as fantasy and rationalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • self
  • superego
  • reyhane
  • raghse al-jadile va al-nahr