مقاله پژوهشی
تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان
تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی

فرشته ارشدی؛ صدیقه زودرنج

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 26-1

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9229.2619

چکیده
  روایت، یک اثر ادبی دارای راوی، متن و خواننده است. از طریق راوی، متنِ روایت؛ شاملِ حوادث، گفته ها و افکار شخصیت‌ها به خواننده منتقل‌ می‌شود. به چگونگی انتقال این گفته‌ها توسط راوی، « شیوه‌های روایت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)
بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 50-27

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9925.2725

چکیده
  عنصرزمان، یکی از ارکان مهم شعر معاصر است که در دو بعد درونی و بیرونی قابل بررسی است؛ البته بعد درونی آن در ادبیات و شعر نمود برجسته‌تری یافته، به طوری‌که شاعر آن را محملی برای بیان تجربیات فردی و اجتماعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر
گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ سیده اکرم رخشنده نیا

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 67-51

https://doi.org/10.30479/lm.2019.8924.2584

چکیده
  تحلیل گفتمان رویکردی میان رشته ای است که از طریق مطالعات تحلیل متون، زبان شناسی، سبک شناسی و نقد ادبی با ادبیات مرتبط است. در واقع تحلیل گفتمان با دخالت دادن عواملی همچون ایدیولوژی، قدرت، تاریخ و ... در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مینی مالیسم در حکمت های منقول از ایرانیان باستان بر اساس منابع عربی
مینی مالیسم در حکمت های منقول از ایرانیان باستان بر اساس منابع عربی

پیمان صالحی

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 91-67

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9989.2738

چکیده
  مینیمالیسم یعنی به‌کاربردن ساده‌ترین طرح یا شکل برای نقل داستان. با اینکه مینیمالیسم در غرب، پدیده‌ای نوظهور محسوب می‌شود؛ امّا این گونه ادبی، همواره از قدیم الأیام در میان ایرانیان وجود داشته است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی
بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

میترا علی شاهی؛ مصطفی مهدوی آرا؛ سید محمد کاظم علوی

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 112-93

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9875.2715

چکیده
  امروزه ادبیات و به ویژه ادبیات فمینیستی، تحت تأثیر مکتب فلسفی- ادبی اگزیستانسیالیسم، بر هویت برجسته‌ی زنان تأکید می‌کند. این مکتب، دغدغه‌های انسان را، با تمرکز بر اصل تقدم وجود بر ماهیت تحلیل می‌کند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک
مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک

شهریار نیازی؛ مسعود فکری؛ زینب قاسمی اصل

دوره 10، شماره 34 ، بهمن 1397، صفحه 135-113

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9322.2640

چکیده
  تولیدات رسانه‌ای به‌ویژه متن‌هایی که به صورت روزمره توسط خبرنگاران تولید می‌شود، یکی از حوزه‌های پرکاربرد برای کاربست و تطبیق رویکردهای انتقادی در تحلیل گفتمان به شمار می‌رود. اختلافات سیاسی بین ...  بیشتر