طرح پژوهشی
تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی

رقیه رستم پور ملکی؛ مهناز اعتضادی فر

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9926.2726

چکیده
  طه حسین یکی از نخستین نگارندگان معاصر «تاریخ ادبیات عربی» است که شناخت رویکرد مطلوب وی در تاریخ نگاری ادبیات عربی، در شناسایی رویکرد برتر جهت تدوین کتاب های جدید در زمینه تاریخ ادبیات عربی، مفید و مؤثر است. هدف مقاله با روش هرمنوتیک اسکینر تشریح رویکرد مطلوب طه حسین در تاریخ ادبیات نگاری و نقد کارآیی ها و ناکارآمدی های آن است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام"

رضا افخمی عقدا؛ مهدیه جعفری ندوشن

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 21-42

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1545

چکیده
  چکیده شخصیت شناسی یکی از رویکردهای نقد روان‌شناسی است که در قرن بیستم پا به عرصه‌های جدید از جمله ادبیات گذاشت. در این روش، منتقد بر اساس اصول روان‌شناسی به کاوش در اعماق روان و شخصیت خالق اثر ادبی از خلال آثارش می‌پردازد. یکی از نظریه‌های مهم شناخت شخصیت در روان‌شناسی نوین نظریه"انیاگرام" است که با به‌کارگیری آن می‌توان نوع تیپ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 43-63

https://doi.org/10.30479/lm.2019.5846.2138

چکیده
  نوستالژی عبارت است از دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های خوشایند و درخشان. نوستالژی به ظاهر موضوعی جدید در ادبیات است، اما در واقع شوق بازگشت به وطن یکی از موضوعات اساسی در ادب عربی بود و از زمان های دور و عصر جاهلی، شاعران خاطرات خوب، معشوق، قبیله و خرابه های منزل یار را با حسرت یاد می‌کردند. این نوع ادبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر)

زینه عرفت پور؛ معصومه نعمتی

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 65-87

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1546

چکیده
  در دوره معاصر و با پیدایش شعر نو و یا شعر سپید، بسیاری از شاعران معاصر توجه به آرایه‌های ادبی و به کارگیری عبارت‌های پیچیده و موزون را تا حدی کنار گذاشته‌ و با هدف تاثیرگذاری قصیده و ارائة نقد اجتماعی و سیاسی با زبانی ساده، اشعاری را آفریده اند که سرشار از تصاویر درهم تنیده و دارای وحدت موضوعی است. این رویکرد در ادبیات معاصر به «النزعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 89-108

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1544

چکیده
  رمان های اجتماعی بیش از هر اثر دیگر می توانند بستری مناسب برای بازتاب حوادث و واقعیتهای جامعه باشند. رمان "قلبُ اللیل" از برجسته ترین آثار نجیب محفوظ است که به خوبی توانسته برخی حوادث و رویدادهای اجتماعی معاصر را در مصر بازتاب دهد. از جمله ی این حوادث مهم، تقابل میان سنّت و مدرنیته است که با هنرمندی و ظرافت خاصی در این رمان به تصویر کشیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی.

ماهر السح؛ حمید طاهرى

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 109-130

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9521.2660

چکیده
  چکیده: در این مقاله به بررسی تغییر و تحولات واژگان دخیل عربی که در فرهنگ بزرگ سخن بسیاری از آن‌ها ذکر شده‌اند، پرداخته‌ایم. این تغییرات در سطح معنایی توصیف و طبقه‌بندی می‌شود. در حین این انتقال، تعداد زیادی از واژگان عربی با مدلول‌های اصلی و اولیة خود در زبان عربی، وارد زبان فارسی شده و در زبان مردم جاری و ساری گشته‌اند؛ اما معنا ...  بیشتر