طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)

عبدالرزاق رحمانی؛ شهلا جعفری

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 19-1

https://doi.org/10.30479/lm.2020.11978.2909

چکیده
  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) چکیده در میان عوامل مختلفی که با فرآیند پیشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند، هوش هیجانی می‌تواند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین
بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین

محمود آبدانان مهدیزاده؛ سعیده جلالی فرد؛ قدرت قاسمی پور

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30479/lm.2020.13835.3081

چکیده
  در ادبیات کلاسیک بررسی راوی و کانون‌شدگی در داستان و رمان بصورت کلی و در زاویه دید خلاصه می‌شد‌. اما با ظهور نظریه‌های جدید زبان‌شناسی از سوی برخی صاحب نظران بخصوص ژنت، این‌دو بصورت دقیق‌تری مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی
تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ نیلوفر زریوند

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 41-57

https://doi.org/10.30479/lm.2020.13995.3093

چکیده
  معنا‌شناسی شناختی، از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی شناختی بوده که به تحلیل معنا بر پایة شناخت می‌پردازد. این نگرش می‌تواند با استفاده از مبانی نظری خود همچون مبحث توسعة حقیقی و شمولی با استعاره‌های مفهومی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی
کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی

پیمان صالحی؛ پریسا امیری؛ مهران معصومی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30479/lm.2020.13574.3058

چکیده
  در سال‌های اخیر سبک‌شناسان متون ادبی با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای، موفّق به تحلیل و تفسیر باریک‌بینانه و دقیق‌تری از این متون شده‌اند؛ لذا بررسی لایه‌های مختلف سبکی، نقش مؤثّری در کشف معانی و ایدئولوژی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس
مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس

خلیل پروینی؛ سید حسین حسینی؛ کبری روشنفکر؛ اصغر فهیمی فر

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 87-104

https://doi.org/10.30479/lm.2020.10918.2810

چکیده
  پست مدرنیسم پدیده‌ای فلسفی و فرهنگی، فرزند نافرمان مدرنیسم است که در یک رابطه دیالکتیکی انتقادی با آن، با تکیه بر مؤلفه‌هایی همچون نفی عقل‌گرایی و انکار ذات‌باوری، انکار سلطه علم، نفی فراروایت‌ها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه های ارتباط برون زبانی در شعر پایداری نزار قبّانی
نشانه های ارتباط برون زبانی در شعر پایداری نزار قبّانی

امید جهان بخت لیلی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1399، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12317.2942

چکیده
  جهت‌دهی به افکار و اندیشه‌ها از اهداف ادیبان حوزۀ پایداری است و آنان کوشیده‌اند با توجه به فضای خفقان و یأس‌آلود در جامعه از شیوه‌های مختلف بیانی جهت برقراری ارتباط مؤثر و بیان نافذتر اندیشه‌های ...  بیشتر