نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

یکی از اصطلاحات معروف در روانشناسی یونگ مفهوم کهن‎‌‎الگوها است. کهن‎‌‎الگو‎‌‎ها ‏همان تجربیات باستانی موجود در ناخودآگاه جمعی انسان‎‌‎ها هستند که به وسیله‎‌‎‏ الگو‎‌‎های تکرار شونده جلوه‎‌‎گر می‎‌‎شوند. قهرمان، سایه، آنیما، نقاب، نوزایی‎ ‎و... نمونه‎‌‎ای از ‏این کهن‎‌‎الگوها می‎‌‎باشند. رمان"البحث عن ولید مسعود" اثر جبرا‎‌‎‏ ابراهیم‎‌‎‏ جبرا، از جمله ‏رمان‎‌‎های مدرنی است که نویسنده با به کارگیری برخی از کهن الگوهای مذکور توانسته ‏به شیوه‎‌‎ی نمادین، مسأله فلسطین و تلاش انسان فلسطینی را برای بازگشت به سرزمین و ‏کسب هویت خود، تبیین نماید. ولید مسعود، قهرمان داستان است که به شیوه‎‌‎ی سندباد ‏بحری، سفر خود را از بغداد شروع می‎‌‎کند و با کنار زدن نقاب و ایجاد توازن بین ‏نیروهای درونی و متضاد، به جاودانگی و کمال دست می‎‌‎یابد. به عبارتی این همان ‏فرایند فردیت است که ولید در جهت حرکت به سوی کمال‎‌‎روانی و نوزایی در لباس ‏کهن‎‌‎الگو‎‌‎ها، بدان دست می‎‌‎یابد. هدف پژوهش مورد نظر، بررسی کارکرد کهن‎‌‎الگو‎‌‎ها‎‌‎ی ‏یونگ در این رمان و کمک به خواننده در جهت فهم بهتر محتوا است. پژوهشگران در ‏این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی کهن‎‌‎الگوها در رمان مورد نظر ‏پرداخته تا مسیر تکامل روانی «ولید» قهرمان داستان را تا مرحله‎‌‎ی (نوزایی) و سعادت ‏‏(مسعود)، تبیین سازند. نتایج تحقیق نشان می‎‌‎دهد، نویسنده با تسلط بر میراث تمدنی ‏غرب و ادبیات اروپا و دین مسیح‎ ‎توانسته از طریق کاربست کهن الگوهای یونگ، ‏مسأله فلسطین و مبارزات میهنی انسان فلسطینی را به گونه‎‌‎ای متفاوت و هنری جلوه‌گر ‏سازد.‏

کلیدواژه‌ها