نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

بدون­شک معنای هر واژه­ای در بستر واقعیت و فرهنگ زمان خود مشخص می­شود و پویایی آن با گذر زمان پیش می­رود. این قاعده ی سیر و تحول در واژه­­ی فتوت نیز صدق می­کند؛ در واقع، فتوت و جوانمردی نمودی از خصوصیات اخلاقی است که محیط سوزان و خشک عرب در وجود بادیه نشینان نهادینه کرده است. نمود اولیه­ی این واژه در شجاعت جلوه­گر می­شود و عربها، فرد شجاع و دلیر را می­ستودند و بزرگ می­شمردند و این امر همانطور که گفتیم مقتضای محیط زندگی عربها است و تعریف و تبیین معنای فتوت با توجه به محیط آنان صورت می­گیرد. نمود دوم در صفت بخشش است؛ انسان بخشنده در نزد عربها از جایگاه والایی برخوردار است؛ زیرا قوام زندگی بیشتر ساکنان صحراء در زمان قحطی و خشک سالی است. علاوه بر این دو معنا، معانی دیگری نیز در طول زمان بر این واژه افزوده شد و به شکلی در آمد که حقیقتاً می­شد واژه­ی جوانمرد را برای کسی که دارای آن ویژگی ها بود، اطلاق کرد؛ این ویژگیها عبارتند از: صبر و بردباری، وفای به وعده، حمایت از ضعیف.
از آنجایی که در دوره­ی جاهلی، بعضی از افراد نماد و تمثیل واژه­ای به شمار می­آمدند؛ مانند حاتم در جود و بخشش، السموأل در وفاداری، عنتره در فتوت و شجاعت و عمروبن کلثوم در حمایت از حریم قوم؛ لذا در این نوشتار سعی برآن بوده تا با نگاهی تحلیلی و بررسی محتوایی دیوان عنتره، معنا و روح واژه ی فتوت و دلالت بیرونی آن تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Word Chivalry in Antarah Ibn Shaddad's Divan

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .

.

چکیده [English]

Undoubtedly, the meaning of any word is clarified in the reality and culture of its age and on its dynamism proceeds with the passage of time. This rule also applies to the word 'chivalry', in fact chivalry is a moral characteristic that Arabs' hot and dry environment has institutionalized in the Bedouin's.  The symbolic aspect of this word appears in bravery; Arabs praise and respect brave men. As it was mentioned, this is the necessity of Arabs' environment, thus, defining and explaining the concept of 'chivalry' is practicable in regard to their environment. The second aspect appears in generosity. The generous man is highly respected among Arabs, because most of the lives of Bedouins is passed in drought and starvation. In addition to these two, other meanings were added to this word over the time, these characteristics are patience, loyalty to promises and supporting the weak. Since in the age of ignorance some people symbolized a word; for example 'Hatam' for generosity, 'Al Samuel' for loyalty, 'Antarah' for chivalry and bravery and Amr Ibn Kulthum for 'guarding the territory of the race', therefore, the paper tries to define the meaning and concept of the word chivalry and its true examples with an analytical outlook and analyzing the content of Antarah's Divan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chivalry
  • Antarah
  • Analyze
  • Age of Ignorance