نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عنوان مقاله [English]

Intertextuality of Love in Ibn Farez, Rumi, and Molavi Kords' View

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .