راهنمای داور

اسامی داوران فصلنامه لسان مبین( زمستان 1399- زمستان1400)

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
حمید احمدیان استادیار  دانشگاه اصفهان
سجاد اسماعیلی سایر   دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
علی اسودی استادیار  دانشگاه خوارزمی
جواد اصغری دانشیار  دانشگاه تهران
محمد جعفر اصغری استادیار ولیعصر رفسنجان
بهنوش اصغری استادیار دانشگاه  سمنان
رضا افخمی عقدا استادیار دانشگاه یزد 
علی افضلی استادیار دانشگاه تهران
عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان 
نرگس انصاری دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پرویز آزادی   دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مریم بخشی استادیار دانشگاه شهید مدنی
علی بشیری استادیار دانشگاه کاشان
رسول بلاوی دانشیار  دانشگاه خلیج فارس
علی بیانلو استادیار  دانشگاه یزد
فاطمه پرچگانی استادیار ی دانشگاه خوارزمی
محمد جواد پورعابد(حصاوی) استادیار دانشگاه خلیج فارس
فرشید ترکاشوند استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار  دانشگاه قم
مریم جلائی استادیار دانشگاه کاشان
مریم جلیلیان استادیار دانشگاه لرستان
امید جهان بخت لیلی استادیار علمی دانشگاه گیلان
حسین چراغی وش استادیار دانشگاه لرستان
مهین حاجی زاده دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حبیبی دانشیار انشگاه زابل
ولی الله حسومی استادیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان
شکوه السادات حسینی دانشیار  دانشگاه الزهرا
محمود حیدری دانشیار دانشگاه یاسوج
احمدرضا حیدریان شهری استادیار  دانشگاه فردوسی
محمد خرسندی دانشیار  دانشگاه سمنان
مهدی خرمی استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
کبری خسروی استادیار دانشگاه لرستان
علی خضری استادیار دانشگاه خلیج فارس
سید محمدرضا خضری استادیار استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد رجبی استادیار دانشگاه گیلان 
مریم رحمتی استادیار  دانشگاه رازی
سیده اکرم رخشنده نیا استادیار دانشگاه گیلان 
ابوالفضل رضایی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان
اکرم روشنفکر استادیار دانشگاه گیلان
آفرین زارع دانشیار دانشگاه شیراز
مرتضی زارع برمی استادیار  دانشگاه دامغان
صدیقه زودرنج استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان
تورج زینی وند دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالفضل سجادی استادیار دانشگاه اراک
زهرا سلیمی سایر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمد مهدی سمتی استادیار  دانشگاه یزد
بی بی راحیل سن سبلی سایر مدرس جامعة المصطفی العالمیة
صابره سیاووشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
محسن سیفی استادیار  دانشگاه کاشان
طیبه سیفی استادیار  دانشگاه شهید بهشتی
علی اصغر شهبازی استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمود شهبازی استادیار دانشگاه اراک
پیمان صالحی استادیار  دانشگاه ایلام
کلثوم صدیقی استادیار دانشگاه فردوسی
علی صیادانی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله صیادی نژاد دانشیار دانشگاه کاشان 
علی ضیغمی استادیار دانشگاه سمنان 
فواد عبدالله زاده استادیار دانشگاه زابل
حسن عبدالهی دانشیار فردوسی مشهد 
صلاح الدین عبدی دانشیار دانشگاه بو علی سینای همدان 
عاطی عبیات استادیار دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم اهواز
علی عدالتی نسب سایر مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل 
مینا عربی سایر دانشگاه الزهرا
نعیم عموری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد غفوری فر استادیار  دانشگاه کوثر بجنورد
جواد غلامعلی زاده استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 
عبدالاحد غیبی دانشیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهنام فارسی استادیار دانشگاه یزد
هادی فنایی نعمت سرایی دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فاطمه قادری دانشیار دانشگاه یزد 
زهره قربانی مادوانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز قربان زاده استادیار دانشگاه مازندران
جواد گرجامی استادیار استادیار دانشگاه اردبیل 
حسین گلی استادیار عضو هیئت علمی
عباس گنجعلی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
حسن گودرزی دانشیار  دانشگاه مازندران
حسن مجیدی استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
دانش محمدی رکعتی استادیار  دانشگاه شیراز
قاسم مختاری دانشیار دانشگاه اراک 
حمیدرضا مشایخی دانشیار   دانشگاه مازندران
سودابه مظفّری استادیار دانشگاه خوارزمی
وصال میمندی استادیار  دانشگاه یزد
هومن ناظمیان استادیار مدرس دانشگاه خوارزمی
زهره ناعمی استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
علی نجفی ایوکی دانشیار عضو هیات علمی
روح اله نصیری استادیار دانشگاه اصفهان
علی رضا نظری استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
یوسف نظری استادیار دانشگاه ایلام 
هادی نظری منظم استادیار  دانشگاه بوعلی سینا
معصومه نعمتی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
علی نوروزی استاد استادیار گروه زبان عربی دانشگاه مشهد
سعدالله همایونی سایر دانشگاه تهران
علی اصغر
یاری
سایر
دانشگاه اصفهان