آ

 • آلبوغبیش، صادق ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

ا

 • احمدی، محمد نبی خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 18-1]

 • احمدی چناری، علی اکبر ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • احمدزاده هوج، پرویز کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • ایزانلو، امید طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

 • اقبالی، عباس مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • امیری، جهانگیر واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • امیری، ربیع واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • امرائی، محمدحسن تحلیل الخطاب النقدی للمعلقات السبع وفقا لنظریة فان دایک الاجتماعیة المعرفیة (معلقتا عمرو بن کلثوم والحارث بن حلزة أنموذجا) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-23]

 • انصاری، نرگس نقش‌های زبانی و کارکرد پیام در نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 19-39]

ب

 • بابلی، الهام مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • باوان پوری، مسعود بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • بلاوی، رسول ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

پ

 • پاسه، آشورقلیچ بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • پیری، فاطمه ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • پیغامی، مینا تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • پورابراهیم، شیرین بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • پورحمدانیان، علی الزمن ومفارقاته السردیة فی روایة (قابیل أین أخوک هابیل؟) لإبراهیم الکونی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 81-99]

ح

 • حیدریان شهری، احمدرضا مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

خ

 • خدادادیان، ناهید واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • خضری، علی ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

 • خلیلی، پروین بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

د

 • دلارام نژاد، محدثه تحلیل فرانقش اندیشگانی خطبه حضرت زینب (س)بر اساس دستور نقش گرای هلیدی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 41-64]

 • دلشاد تنیانی، شهرام نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

 • دهقانی، سحر طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

ر

 • رحمانی، عاطفه کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • رستم پور ملکی، رقیه تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • رضایی، رضا تحلیل فرانقش اندیشگانی خطبه حضرت زینب (س)بر اساس دستور نقش گرای هلیدی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 41-64]

ز

 • زارع، ناصر واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 83-100]

 • زارع درنیانی، عیسی التحلیل النفسانی فی روایة حبّی الاوّل لسحر خلیفة - علی أساس الثنائیات المتضادة والمتنازعة عند لیفی شتراوس [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]

س

 • ساسانی، فرهاد تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • ستّاری، الهه نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

ش

 • شمس آبادی، حسین طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

ص

 • صیادانی، علی کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • صدیقی، بهار مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

 • صمدی، زهرا بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال تمظهرات الالتزام وبواعثه فی شعر ثورات الربیع العربی من منظور الرؤیة والتشکیل (قصیدة "الأرض قد عادت لنا" لفاروق جویدة نموذجا) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 63-80]

ع

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • عزیزی، هادی دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

ف

 • فارسی، بهنام تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • فتحی ایرانشاهی، طیبه بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • فرع شیرازی، سید حیدر نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • فرهنگ دوست، امیر بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-80]

 • فرهنگ نیا، امیر الزمن ومفارقاته السردیة فی روایة (قابیل أین أخوک هابیل؟) لإبراهیم الکونی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 81-99]

 • فیضی، زینب نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • فقیه، حسین نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

ق

 • قادری، فاطمه تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • قاسمی فرد، هدیه واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 83-100]

 • قنبری، مجتبی تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • قهرمانی، علی بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-80]

م

 • مرادی، محمدهادی دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

 • مرادی، ناصر خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 18-1]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • مریمی، الهام مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

 • مهتدی، حسین نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • موسوی، ملکه نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

ن

 • ناظمیان، رضا دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

 • نجفی ایوکی، علی مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • نظری، یوسف بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 99-120]