نقد و بررسی فرایند
78. نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون

شهرام دلشاد تنیانی؛ الهه ستّاری؛ ملکه موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

چکیده
  با گذار رمان از شکل کلاسیک به شکل نو و ضد رمان، تغییراتی چندی در رمان انجام گرفت و نویسندگان به ایجاد تغییرات و خلق فرمها و شیوه‌های جدید رغبت نشان دادند که از جمله آنها تکثر روایت بود که در مقابل روایتی ...  بیشتر
تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث
79. تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث

علی صیادانی؛ عبدالاحد غیبی؛ یزدان حیدرپور مرند

دوره 12، شماره 41 ، پاییز 1399، ، صفحه 25-44

چکیده
  یکی از مهم ترین مسائلی که در واکاوی آثار ادبی به چشم می خورد، بررسی جنبه هایی از زبان با چشم اندازهای اجتماعی و نشانه شناختی آن است. توجه به این مسأله حقیقت و معنای واقعی متن ادبی را آشکار می نماید. برای ...  بیشتر
بررسی نقاب تموز در قصیدة «تموزجیکور» سیاب
(با تکیه بر رویکرد درامی و روایی)
80. بررسی نقاب تموز در قصیدة «تموزجیکور» سیاب (با تکیه بر رویکرد درامی و روایی)

علی اصغر حبیبی

دوره 4، شماره 9 ، پاییز 1391، ، صفحه 38-61

چکیده
  رویگردانی از روشهای مستقیم در بیان عواطف از اصلیترین ویژگیهای شعر معاصر است. تکنیک نقاب را بایست یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارهای بیانی غیرمستقیم در شعر معاصر قلمداد نمود. این تکنیک با تکیه بر اشتراک ...  بیشتر
الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران
81. الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی

دوره 4، شماره 10 ، زمستان 1391، ، صفحه 38-55

چکیده
  لاشکّ أن لجبران أسلوبه الفرید الذی یقع بین لغة النثر ولغة الشعر، ویتنافس الشعرَ من حیث الصورةُ والقدرةُ البیانیة. إن جبران حتی فی غلواءه الرومانسیة، قد تخلّی عن ضبابیة الرومانسیین وعزلتهم، وعن إطار ...  بیشتر
سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی
82. سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی

عبدالغنی ایروانی زاده؛ مهدی عابدی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 40-56

چکیده
  توقیعات، فنّ نثری متداول در دوره های گوناگون است که در صدر اسلام زایش، و در عصر اموی انتشار یافت و در عصر عباسی به شکوفایی رسید، به اندلس انتقال یافت و سپس در گسترة گیتی پراکنده شد و در فرجام کار، پس از ...  بیشتر
تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار
83. تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار

هادی علی پور لیافویی؛ علی رضا نظری

دوره 11، شماره 39 ، بهار 1399، ، صفحه 41-64

چکیده
  نظریه کنش گفتار از مقوله‌های بنیادین در حوزه کاربردشناسی زبان است که زبان را در نقشمندی کاربران و تحلیل معانی ثانوی کلام بر مبنای اطلاعات بافتی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در این شاخه علمی، نظریه کنش گفتار ...  بیشتر
تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی
84. تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ نیلوفر زریوند

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399، ، صفحه 41-57

چکیده
  معنا‌شناسی شناختی، از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی شناختی بوده که به تحلیل معنا بر پایة شناخت می‌پردازد. این نگرش می‌تواند با استفاده از مبانی نظری خود همچون مبحث توسعة حقیقی و شمولی با استعاره‌های مفهومی ...  بیشتر
بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری
85. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده

دوره 10، شماره 33 ، پاییز 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  نوستالژی عبارت است از دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های خوشایند و درخشان. نوستالژی به ظاهر موضوعی جدید در ادبیات است، اما در واقع شوق بازگشت به وطن یکی از موضوعات اساسی در ...  بیشتر
دلالت‌های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ
86. دلالت‌های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ

زهره قربانی مادوانی

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-62

چکیده
  هنجارگریزی از جمله مباحثی است که در مکتب فرمالیسم مطرح شد. بنیان‌گذاران این نظریه، گام‌هایی در جهت انحراف از قواعد و معیارهای زبان هنجار برداشته و یکی از راه‌های خلق ادبیات را استفاده از همین شگردهای ...  بیشتر
غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب
87. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 45-72

چکیده
  غربت‌گزینی یا اغتراب در معنای عام کلمه، پدیده‌ای است که سـابقه‌ای به قدمت زندگی بشری داشته و همـواره یکی از دغدغه‌های زندگی بشری بوده است؛ زیرا چه بسیار افرادی که از اجتماعات انسانی گریزان بوده و یا ...  بیشتر
پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا
88. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

رضا سمیع زاده

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 45-60

چکیده
  « قصیده ی عینیه ی » [1]شیخ الرئیس ابو علی سینا و «نی نامه ی » [2]مولانا جلال الدّین محمد رومی از این جهت که هر دو بیان کننده ی هبوط روح انسانی از عالم ملکوت و مجّردات به کالبد تیره ی انسانی هستند شباهت هایی ...  بیشتر
	شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر
89.  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر

علی بیانلو؛ فریده جباره ناصرو

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 45-66

چکیده
  مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» باکثیر از جمله نمایشنامه­های تاریخی اسلامی است که حضور عنصر شخصیت در آن بسیار پررنگ‌تر از دیگر عناصر نمایش است. شخصیت در نمایشنامه به انواع گوناگونی از جمله ...  بیشتر
زبان و گفتمان انقلابی در رمان
90. زبان و گفتمان انقلابی در رمان "فراشة المیدان" از سلطان الحجار (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

سید محمدرضا خضری؛ علی عدالتی نسب

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 45-61

چکیده
  تحلیل گفتمان رویکردی جامع در تحلیل متن است که به وسیله آن می‌توانیم فکر نویسنده و هدفی که از ماورای صورت و معنا در متن را دنبال می‌کند، تبیین کنیم. از آنجایی که تحلیل متون جدید و بویژه نوع ادبی رمان در ...  بیشتر
التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة
91. التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم

کریم امیری؛ محمد جواد پورعابد(حصاوی)؛ ناصر زارع؛ سید حیدر فرع شیرازی

دوره 10، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 45-60

چکیده
  عمل الروائی العراقی، سعد محمد رحیم، فی هذا النصّ على ما یسمّى بالتراجیکومیدیا لیسرد حیاة شخصیّة مثقّفة قادتها ملابسات ما عاشته من آلام نتیجة تعرّضها لشتّى أنواع التعذیب والعنف من قبل أزلام السلطة الفاشیة، ...  بیشتر
اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن
92. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 46-64

چکیده
  آغاز پیدایش بحث اعجاز به طور دقیق مشخص نیست؛ اما دیدگاه­های دانشمندان قرن دوم و سوم هجری پیرامون مسائل ادبی قرآن کریم، منجر به افزایش گستره­ی این بحث و تألیف کتاب­های مستقلی درباره­ی اعجاز در ...  بیشتر
نشانه‏ شناسی واژگانی نفاق در قرآن کریم ( مطالعه‏ی موردی سورة منافقون)
93. نشانه‏ شناسی واژگانی نفاق در قرآن کریم ( مطالعه‏ی موردی سورة منافقون)

انسیه خزعلی؛ میترا اکبری

دوره 8، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 47-25

چکیده
  نشانه‏شناسی، روشی تحلیلی از درون متن و با کمک عناصر موجود در آن، سعی دارد به مفهوم اصلی متن و لایه‏های معنایی آن دست پیدا کند. به همین علت نشانه‏شناسی ادعا می‏کند بیشتر از روش‏های دیگر به معنی ...  بیشتر
نظرةعابرة علی مقدرةابن هشام النحویةﻓﻲشرحه علی قصیدة«بانت سعاد»للکعب
94. نظرةعابرة علی مقدرةابن هشام النحویةﻓﻲشرحه علی قصیدة«بانت سعاد»للکعب

احمد پاشازانوس

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 48-56

چکیده
        ممّا لاشکّ أنَّ لهذة القصیدة بین القصائد العربیة مکانةً رفیعة ﻓﻲالتراث العرﺑﻲ، لِأنّها أنشِدَت ﻓﻲ حضرة النبیِّ(ص) وبها نال کعب بن زهیر العفو بعد أن اُهدِردَمُهُ ،إنّ هذا الشرح أﻱ ...  بیشتر
منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع»  (عربی)
95. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 49-81

چکیده
  نظراً للشهرة الواسعة للمعلقات بوصفها قصائد انتهت إلیها تجارب العرب الجاهلیین وهی بلغت الذروة فی الجمال الشعری، والتصویر، والخیال فضلاً عن أنها تضم مجموعة کبیرة من الألفاظ الغریبة وأن کثیراً من أبیاتها ...  بیشتر
تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری
96. تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری

مهین حاجی زاده؛ مهناز خازیر

دوره 9، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 49-79

چکیده
  پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌های تأثیر‌گذار چند دهۀ اخیر است و فصل جدیدی در تاریخ تمدن غرب به شمار می‌رود. این جنبش نه تنها بر عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی تأثیر گذاشت، بلکه به حوزۀ ادبیّات و به طور ...  بیشتر
آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن
98. آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن

سید عبدالرسول حسینی زاده

دوره 9، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 50-25

چکیده
  دانش اعراب از دانش‌های کلیدی برای فهم قران و راهی برای تجزیه و تحلیل ترکیب‌های آن به‌منظور دستیابی به معنای درست و عدم انحراف در تفسیر قرآن است. این دانش نقش ابزاری و ارتباط تنگاتنگی با فهم قرآن دارد ...  بیشتر
تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد
99. تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد

حسین ایمانیان

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 54-37

چکیده
        آن بخش از شعر جاهلی که از شائبة ساختگی بودن به دور باشد، آینه­ای شفاف و روشن از جامعة زنگار­گرفتة دوران پیش از اسلام و رفتار، اندیشه و آرمانهای نا­بخردانة مردمانش است. تصویر راستین ...  بیشتر