مقاله پژوهشی
تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة
تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

https://doi.org/10.30479/lm.2020.11566.2872

چکیده
  تقنیة الحُلم غالباً ما تُوظّف فی روایات تیّار الوعی باعتبارها طاقة شعوریّة تکشف جوانب مهمّة من حیاة الشخصیّات الذهنیّة والنفسیّة، وتحفیزاً لغویاً هامّاً یسهم فی سیر مفهوم الحُلم (اللاوعی) فی الروایة. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

رسول بلاوی؛ فاطمه نعمتی؛ صادق البوغبیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16333.3311

چکیده
  مردم عرب خطّۀ خوزستان فرهنگ و تفکّرات خود را علاوه بر جامعۀ عرب از بقیۀ اقوام همجوار کسب کرده‌اند، این داد و ستد دوجانبه موجب ایجاد گنجینه زبانی و فرهنگی پرباری شده است. پژوهش و بررسی در زبان و فرهنگ این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آلیات التحلیل النصی فی دیوان
آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة

فاطمه بوعذار؛ حسین مهتدی؛ رسول بلاوی؛ محمدجواد پورعابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17126.3393

چکیده
  من النظریات التی لاقت رواجًا أکادیمیًا فی الحقل الأدبی واللسانی، هی النظریة التداولیة، التی اتخذت اللغة وأفعالها مساحة لاختباراتها التحلیلیة، ذلک أنّها عکس المدرسة الشکلانیة لا تعنی باللغة وحدها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة)
الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة)

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ آزاده منتظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16912.3370

چکیده
  شهدت نظریة المقولة تحولا جذریا تزامنا مع ظهور التداولیات اللسانیة والتداولیات المعرفیة التی أثّرت فی التداخل بین العلوم المعرفیة واللغة، فتخلصت من قیود أسس النظریة التقلیدیة المتمثلة فی التفکیر المنطقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس
نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس

پیمان صالحی؛ مسلم خزلی؛ مینا پیرزادنیا؛ رامین آبسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17109.3391

چکیده
  نشانه‌شناسی به عنوان یکی از شیوه‌های نقد ادبی در ادبیات نوین جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است و بررسی نشانه‌های زبانی ابعاد تازه و نامکشوفی از دنیای درون متن را برای خواننده بازگو می‌کند. یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا
اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ لیلا صادقی نقدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17372.3412

چکیده
  اللغة الشعریة هی صیاغة خاصة للغة المعیاریة مع مراعاة الجوانب القیّمة الفنیة والفلسفیة والجمالیة، بدلاً من مجرد التواصل. واللغة الشعریة کواقعة أسلوبیة فی معناها العام. الشاعر لا یتحدث کما یتحدث الناس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی
البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی

علی گنجیان؛ احیا کماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17404.3413

چکیده
  علم اللغة الثقافی یدرس الأسس المعرفیة والثقافیة للمفاهیم اللغویة التی تمّ تشفیرها فی اللغة. مجموعة التجارب الجمعیة لأصحاب اللغة من العادات والاعتقادات والظواهر الاجتماعیة تعتبر الأسس الثقافیة التی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس
بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

بهمن اقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17322.3408

چکیده
  نشانه‌شناسی ادبی به عنوان یکی از شیوه‌های نقد ادبی به بررسی ساختار دلالتی آثار ادبی می‌پردازد و با تحلیل جهان درون متن، نقش نشانه‌های زبانی در ساخت و تولید معنای اثر ادبی را بیان می‌کند. ‌نظریۀ نشانه‌شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون
الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد(حصاوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17267.3404

چکیده
  الاستعارة المفهومیّة تقنیة لغویة حدیثة فی اللغة المعرفیّة حیث یقوم علی العلاقة بین اللّغة و‌الإدراک و‌تخلق العدید من الصّور للمفاهیم الانتزاعیّة. لایکوف و‌جونسون حدّدا أنماط الاستعارة المفهومیّة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا
کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا

حسن اسماعیل زاده؛ پرویز احمدزاده هوج؛ امیر فرهنگ دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17635.3433

چکیده
  دستیابی به شناختی سنجش‌پذیر از هویّت‌‌‌، همواره از دغدغه‌های بنیادین علوم شناختی بوده است. امروزه با پیچیدگی‌‌های ذهنی و رفتاری انسان معاصر، کاوش‌های هویّت‌شناسانه به مسئله‌ای فراگیر در انسان‌شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دراسة المخططات الحرکیة فی القرآن الکریم من منظور اللسانیات المعرفیة («مِن» و«إلی» الجارتین أنموذجًا)
دراسة المخططات الحرکیة فی القرآن الکریم من منظور اللسانیات المعرفیة («مِن» و«إلی» الجارتین أنموذجًا)

محمدحسن امرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17563.3427

چکیده
  علم اللغة المعرفی هو فرع جدید من علم اللغة یدرس اللغة فیما یتعلق بالقوی البشریة المعرفیة الأخرى. هذا النهج، الذی حظی باهتمام متزاید فی علم اللغة فی العقود الثلاثة الماضیة، یعتبر اللغة کتعبیر عن النظام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40])
دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40])

عبدالله نوری زاد؛ ابوالفضل رضایی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17121.3392

چکیده
  عبدالقاهر الجرجانی صاحب "نظریة النظم" یرى إعجاز القرآن الکریم الأدبی فی نظمه البدیع، حیث إنَّ المفردات منسجمة بعضها ببعض فی اللفظ، وفی ائتلاف تام مع المعنى. ففی استخدام کل مفردة حکمة، وفی ترک اختیار ...  بیشتر