بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی
1. بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 10، شماره 36 ، تابستان 1398، ، صفحه 38-19

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2019.2742

چکیده
  حرف الی از حروف پرکاربرد قرآن محسوب می‌شود. این حرف متناسب با کاربردش در آیات قرآن معانی متعدد و متفاوت بسیاری را کد گذاری می‌کند که در یک نقطه یعنی معنای پیش‌نمونه و انتهای غایت با هم مرتبط می‌شوند. ...  بیشتر