	بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده
1.  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

حمید طاهری؛ مریم غفوریان

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 115-138

چکیده
  زمینه ها و عوامل ایجاد نوع ادبی داستان­نویسی معاصر در ادبیات عرب و فارسی بسیار نزدیک و شبیه به هم است؛ بویژه اینکه در هر دو زبان، داستان برگرفته از الگوهای داستان نویسی غرب است؛ یعنی شباهت­ها سبب شده ...  بیشتر