خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی
1. خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

علی سلیمی؛ پیمان صالحی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 25-44

چکیده
  افسانه¬ها از منابع الهام¬بخش شاعران معاصر عرب به شمار می¬روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به ...  بیشتر