بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری
1. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده

دوره 10، شماره 33 ، پاییز 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  نوستالژی عبارت است از دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های خوشایند و درخشان. نوستالژی به ظاهر موضوعی جدید در ادبیات است، اما در واقع شوق بازگشت به وطن یکی از موضوعات اساسی در ...  بیشتر
بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی
2. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  نوستالژی به عنوان یک رفتار روانی و ناخودآگاه از روانشناسی وارد ادبیات شده و تبدیل به یک مضمون شعری گشته است. ابوفراس از جمله شاعرانی است که این مضمون در شعرش برجسته به نظر می­رسد. پژوهش حاضر بر آن است ...  بیشتر