نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست
1. نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست

محمد جواد مهدوی؛ ربابه یزدان نژاد

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 237-250

چکیده
       نزار قبانی به باور بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران شعر عرب، یکی از پدیده‌های شعر نو چه به لحاظ اسلوب و چه از نظر محتوای شعری است. او با پرداختن به شعر عاشقانة محض و موضوع زن، توانسته، همه ...  بیشتر