تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن

مینا پیغامی؛ رقیه رستم پور ملکی؛ فرهاد ساسانی

دوره 13، شماره 46 ، بهمن 1400، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.30479/lm.2021.14773.3172

چکیده
  گفتمان، حاصل‌ تعامل کنش‌های ‌زبانی‌ و ‌غیرزبانی، اندیشگانی، فرهنگی و تبلور تعامل یا تقابل ایدئولوژی‌هاست. در تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی سهم بسزایی در نوع ساختارهای گفتمان مدار دارد ومعمولا سعی می‌کند لایه‌های درونی متن را شناسایی کرده و ارتباط میان آن‌ها را تحلیل نماید. از آنجا که ایدئولوژی روزنامه نگاران در بازتاب وضعیت ...  بیشتر

تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی

رقیه رستم پور ملکی؛ مهناز اعتضادی فر

دوره 10، شماره 33 ، آبان 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9926.2726

چکیده
  طه حسین یکی از نخستین نگارندگان معاصر «تاریخ ادبیات عربی» است که شناخت رویکرد مطلوب وی در تاریخ نگاری ادبیات عربی، در شناسایی رویکرد برتر جهت تدوین کتاب های جدید در زمینه تاریخ ادبیات عربی، مفید و مؤثر است. هدف مقاله با روش هرمنوتیک اسکینر تشریح رویکرد مطلوب طه حسین در تاریخ ادبیات نگاری و نقد کارآیی ها و ناکارآمدی های آن است. ...  بیشتر