خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر
1. خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی

دوره 12، شماره 43 ، بهار 1400، ، صفحه 21-1

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2020.12330.2945

چکیده
  رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر متکی بر ساختار‌گرایی و واکنش خواننده است و در پی بررسی ارجاع نشانه‌ها به یکدیگر در درونِ متن برای ایجاد شبکه‌ای به‌هم پیوسته از نشانه‌ها است. اساس این نظریه کشف شبکه ...  بیشتر
حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری
2. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی

دوره 10، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 80-61

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2019.9191.2615

چکیده
  حرکیِّة الدلالة هی من أهم خصائص الشعر العربی المعاصر حیث إنّ الرمز الشعری لا یحمل الدلالة الواحدة المألوفة التی تستأنس وعی المتلقی بل یحمل الدلالات المختلفة المتشظیِّة حسب السیاقات التی یقع فیها ولا ...  بیشتر
بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)
3. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری

دوره 10، شماره 34 ، زمستان 1397، ، صفحه 50-27

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2019.9925.2725

چکیده
  عنصرزمان، یکی از ارکان مهم شعر معاصر است که در دو بعد درونی و بیرونی قابل بررسی است؛ البته بعد درونی آن در ادبیات و شعر نمود برجسته‌تری یافته، به طوری‌که شاعر آن را محملی برای بیان تجربیات فردی و اجتماعی ...  بیشتر