بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های
کلامی در عربی و انگلیسی
304. بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های کلامی در عربی و انگلیسی

اعظم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 187-218

چکیده
  فرآیند تعامل میان نحو و واژگان در قالب استعداد زبان موضوعی است که هنوز در زبانشناسی نظریه ای علی الخصوص ساختاری، دشوار و بحث انگیز می نماید. مناظراتی که در این زمینه صورت می گیرد، نظریات مخالف ساختار ...  بیشتر
تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ
305. تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ

مهدی ممتحن؛ مهدی رضا کمالی بانیانی

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 193-216

چکیده
       نقد روانشناختی اساساً اثر ادبی را به عنوان بیان حالات ذهن و ساختارِ شخصیتیِ نویسنده که در یک قالب داستانی ارائه شده است، بررسی می کند. این رویکرد در دهه های نخستین قرن 19 پدید آمد و بخشی از ...  بیشتر
آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)
306. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 194-216

چکیده
  حدیثنافی هذه المقالة عن أبی تمام ومدی اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظیفی للکلمات، بحیث یصبح للکلمة من خلاله أدق مایمکن أن یکون لها من تأثیر و دلالات لم تکن لتفیدها ...  بیشتر
سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری
307. سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری

عباس عرب؛ شیرین سالم

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 198-222

چکیده
  شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جملة همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی
308. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 199-180

چکیده
  واژة «نوستالژی» که در زبان فارسی با تعبیر «غم غربت» از آن یاد می­کنند، به مفهوم احساس غم و حسرت برای خاطرات از دست رفتة گذشته است که فرد با یادآوری آن، دچار غم و اندوه می­شود و نوعی دلتنگی ...  بیشتر
أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر
309. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 205-225

چکیده
  أعشای تغلبی و أعشای همدان در فاصله زمانی نزدیک به أعشای کبیر می زیسته اند ؛ چون او در فنون مختلف شعری طبع آزمایی کرده اند. پس مدح را برای تکسب می گفته اند و هجوشان قبیح و بسیارگزنده می باشد. با توجه به اینکه ...  بیشتر
رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»
310. رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»

صلاح الدین عبدی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 206-236

چکیده
  شیخ رمان­نویسی الجزائر، «طاهر وطار» از جمله­ی نویسندگان معاصر است که می­توان الجزائر را با تمام فرازها و نشیبهایش در همه­ی نوشته­هایش دید. رمان «الزلزال» از رمانهای مشهور اوست که ...  بیشتر
الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)
314. الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)

سید محمد میرحسینی؛ علی اسودی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 217-239

چکیده
  یعدّ أبو تمام من أعلام أدب العصر العباسی و تحتوی أشعاره بین أضافیره علی إضاءات دلالیة عن تواجد العنصر الإیرانی و تأثیره فی شعر أبی تمام و لتداخل الإیرانیات فی شعره ثلاثة مصادر: أولها: تواجده فی إیران ...  بیشتر
تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس
315. تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس

محمدرضا نجاریان

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 218-239

چکیده
        ابوالحسن محمّدبن اسماعیل لامعی گرگانی ، از شعرای بنام اواسط قرن پنجم هجری است که در اشعارش تابع همان سبک و روش شاعران دوره­ی اول غزنوی است و گاه بعضی از قصاید آنان را جواب گفته است. اشعار ...  بیشتر
بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی 
(با تکیه بر تصاویر شنیداری)
316. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 219-232

چکیده
  دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری ...  بیشتر
رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه
317. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 219-200

چکیده
  مکاتب زبانی معاصر چه صورتگرا(formalism) چه نقشگرا(functionalism) و چه شناختی (cognitive) اصولی را در مطالعه زبان پایه ریزی کردند که در نوع خود منحصر به فرد است؛ لیکن به علت یکجانبه نگری و فروگذاری برخی جوانب، نواقصی در ...  بیشتر
«پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما
318. «پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما

کامران کسایی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 224-235

چکیده
  این مقاله، برآن است تا نمونه‌هایی از واژه‌های فارسی پرکاربردی را که امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه عربی پنداشته می‌شوند و در گفتار و نوشتار بیشتر به شیوه واژگان تازی و ساختار آن زبان با آنها رفتار ...  بیشتر
بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن
319. بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن

زینب نوروزی؛ علی رضا اسلام

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 226-242

چکیده
  مقاله ی حاضر، بررسی دو اثر اسطوره ای و مذهبی است که به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند؛ ولی از نظر بن مایه ی داستانی شبیه هم هستند. یعنی مقایسه ی داستان فریکسوس از اساطیر یونان باستان و داستان اسماعیل ذبیح الله ...  بیشتر
جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل
321. جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل

صادق فتحی دهکردی؛ ژیلا قوامی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 237-266

چکیده
  نماد پردازی به عنوان یکی از جلوه‌های ادبی شعر شاعران سرکش و عصیان‌گر عرب نظیر امل دُنقل جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. او یکی از شاعران برجسته‌ی مصر در دوره‌ی معاصر است که از این ...  بیشتر
جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی
324. جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 233-258

چکیده
  نیهیلیسم یا نیست¬انگاری که همواره یکی از دغدغه¬های فکری انسان بوده است، منشأ تاریخی داشته وریشه در فجایع، مصیبت¬ها، ناکامی¬ها و شکست¬های انسان در برابر حیات دارد. نیهیلیسم وضعیت روان شناختی و معرفت ...  بیشتر
نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست
325. نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست

محمد جواد مهدوی؛ ربابه یزدان نژاد

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 237-250

چکیده
       نزار قبانی به باور بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران شعر عرب، یکی از پدیده‌های شعر نو چه به لحاظ اسلوب و چه از نظر محتوای شعری است. او با پرداختن به شعر عاشقانة محض و موضوع زن، توانسته، همه ...  بیشتر