آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2051
تعداد پذیرش 205
تعداد عدم پذیرش 1700

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 452333
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 299734
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 515 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 10 %