اهداف و چشم اندازها

فصلنامه لسان مبین از اسفند 95 به بعد با رویکردی منسجم تر به چاپ مقالات می پردازد ، لذا خواهشمند است در ارسال مقاله به این فصلنامه محورهای فصلنامه را موردتوجه قرار دهید و از ارسال مقالاتی خارج از این حوزه خودداری نمایید.محورهای فصلنامه لسان مبین به شرح زیر می باشد.

1- پژوهشهای زبانشناختی نظری پیرامون زبان عربی

2ـ پژوهش در زبانشناسی کاربردی، آموزش زبان، سبک شناسی، کاربردشناسی و تحلیل گفتمان

3ـ نقد و تحلیل روشمند متون عربی با رویکردهای جدید نقدی

4ـ تحلیل متون اسلامی از جنبه های ادبی و زیبایی شناسی زبانی

5ـ پژوهش در سیر تحول وتطور زبان عربی و زبانشناسی عربی.

همچنین موضوعات زیر به علت وجود مجلات تخصصی متعدد، در اولویت پذیرش و چاپ در مجله لسان مبین قرار ندارد:

1ـ پژوهشهای مرتبط به نظریه­های ترجمه، نقد متون ترجمه شده از عربی به فارسی وبالعکس

2ـ پژوهشهای مربوط به نقد محتوایی متون ادبی که فاقد جنبه تحلیل ادبی و زبانی است.

3ـ پژوهش در متون دینی با رویکرد کاملا محتوایی

4ـ پژوهشهای مرتبط با ادبیات تطبیقی و تحلیل مقایسه­ای متون ادبی فارسی و عربی

5ـ پژوهشهای مربوط به ادبیات پایداری و مقاومت