بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)
1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)

عبدالرزاق رحمانی؛ شهلا جعفری

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) چکیده در میان عوامل مختلفی که با فرآیند پیشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند، هوش هیجانی می‌تواند ...  بیشتر
بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین
2. بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین

محمود آبدانان مهدیزاده؛ سعیده جلالی فرد؛ قدرت قاسمی پور

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  در ادبیات کلاسیک بررسی راوی و کانون‌شدگی در داستان و رمان بصورت کلی و در زاویه دید خلاصه می‌شد‌. اما با ظهور نظریه‌های جدید زبان‌شناسی از سوی برخی صاحب نظران بخصوص ژنت، این‌دو بصورت دقیق‌تری مورد ...  بیشتر
تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی
3. تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ نیلوفر زریوند

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  معنا‌شناسی شناختی، از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی شناختی بوده که به تحلیل معنا بر پایة شناخت می‌پردازد. این نگرش می‌تواند با استفاده از مبانی نظری خود همچون مبحث توسعة حقیقی و شمولی با استعاره‌های مفهومی ...  بیشتر
کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی
4. کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی

پیمان صالحی؛ پریسا امیری؛ مهران معصومی

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  در سال‌های اخیر سبک‌شناسان متون ادبی با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای، موفّق به تحلیل و تفسیر باریک‌بینانه و دقیق‌تری از این متون شده‌اند؛ لذا بررسی لایه‌های مختلف سبکی، نقش مؤثّری در کشف معانی و ایدئولوژی ...  بیشتر
مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس
5. مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس

خلیل پروینی؛ سید حسین حسینی؛ کبری روشنفکر؛ اصغر فهیمی فر

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  پست مدرنیسم پدیده‌ای فلسفی و فرهنگی، فرزند نافرمان مدرنیسم است که در یک رابطه دیالکتیکی انتقادی با آن، با تکیه بر مؤلفه‌هایی همچون نفی عقل‌گرایی و انکار ذات‌باوری، انکار سلطه علم، نفی فراروایت‌ها، ...  بیشتر
نشانه های ارتباط غیر کلامی در شعر پایداری نزار قبّانی
6. نشانه های ارتباط غیر کلامی در شعر پایداری نزار قبّانی

امید جهان بخت لیلی

دوره 12، شماره 42 ، زمستان 1399

چکیده
  جهت‌دهی به افکار و اندیشه‌ها از اهداف ادیبان حوزۀ پایداری است و آنان کوشیده‌اند با توجه به فضای خفقان و یأس‌آلود در جامعه از شیوه‌های مختلف بیانی جهت برقراری ارتباط مؤثر و بیان نافذتر اندیشه‌های ...  بیشتر