بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
1. بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

زهره بهروزی؛ ناصر زارع

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 1-21

چکیده
  قدرت و ایدئولوژی دو مفهوم کلیدی در رویکرد گفتمان انتقادی هستند که با هدف حفظ یا تغییر روابط اجتماعی به کلام معنا می‌بخشند. ایدئولوژی به مثابۀ مجموعه‌ای از باورها است که نقش تعیین کننده‌ای در مناسبات ...  بیشتر
تحلیل وجه روایی در رمان «مذکرات کلب عراقی» اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نظریة ژرار ژنت
2. تحلیل وجه روایی در رمان «مذکرات کلب عراقی» اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نظریة ژرار ژنت

اعظم شمس الدینی فرد؛ فاطمه سیستانی رحمت آباد

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 23-42

چکیده
  روایت‌شناسی به عنوان یکی از شاخه‌های نقد ادبی و به‌ویژه نقد ساختارگرا، علمی است جدید که به بررسی عناصر ساختاری روایت می‌پردازد. در این عرصه، نظریه‌پردازان بسیاری ظهور کردند که هر یک به ارائة الگویی ...  بیشتر
دلالت‌های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ
3. دلالت‌های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ

زهره قربانی مادوانی

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 43-62

چکیده
  هنجارگریزی از جمله مباحثی است که در مکتب فرمالیسم مطرح شد. بنیان‌گذاران این نظریه، گام‌هایی در جهت انحراف از قواعد و معیارهای زبان هنجار برداشته و یکی از راه‌های خلق ادبیات را استفاده از همین شگردهای ...  بیشتر
تحلیل رمان «السقوط فی الشمس» اثر سناء شعلان بر مبنای نظریه جریان سیال ذهن
4. تحلیل رمان «السقوط فی الشمس» اثر سناء شعلان بر مبنای نظریه جریان سیال ذهن

مرتضی زارع برمی؛ فاطمه کاظمی

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 63-80

چکیده
  جریان سیال ذهن، شیوة خاصی از روایت داستان است که براساس شگردهای متنوع روایی، پرش‌های زمانی پی‌درپی، درهم ریختگی دستوری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت‌های داستان و همچنین با نوعی شعرگونگی در زبان شکل می‌گیرد. ...  بیشتر
نقد کهن‌الگوهای شخصیت اول و نمادهای رمان «رقصة الجدیلة والنهر» اثر وفاء عبدالرزاق
5. نقد کهن‌الگوهای شخصیت اول و نمادهای رمان «رقصة الجدیلة والنهر» اثر وفاء عبدالرزاق

زهرا هاشمی تزنگی؛ محمد جواد پورعابد(حصاوی)

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 81-98

چکیده
  نقد کهن‌الگویی از نظریه‌های مدرن نقد ادبی است. این نظریه بر اساس نظریه‌های یونگ و آرای وی در نقد روان‌کاوی بنا گردیده است که در آن ضمن کشف حقیقت کهن‌الگوها و عناصر تکراری در ادبیات یا یک متن ادبی به ...  بیشتر
واکاوی معناشناختی وکاربردشناختیِ مؤلفه‌های‌ ترکیبیِ‌«فاعل و مفعول» در زبان عربی«رویکردی کاربردی»
6. واکاوی معناشناختی وکاربردشناختیِ مؤلفه‌های‌ ترکیبیِ‌«فاعل و مفعول» در زبان عربی«رویکردی کاربردی»

سعدالله همایونی

دوره 11، شماره 40 ، تابستان 1399، صفحه 99-120

چکیده
  زبانشناسی کارکردگرا، با تحلیل عناصر بافتی و تکیه بر رویکردی کاربردبنیاد (usage-based)، به تحلیل زبان می پردازد. تبیین معناشناختی-کاربردشناختی دو نقش ترکیبیِ فاعل؛ به عنوان مقصود اصلی نمای نقشی جمله، و مفعول؛ ...  بیشتر