نویسنده = ترکاشوند، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 28-1

فرشید ترکاشوند