نویسنده = علوی، بتول
تعداد مقالات: 1
1. اسلوب احتباک در قرآن کریم

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 82-66

بتول علوی؛ سید محمد هادی زبرجد