تحلیلی بر درونمایه¬های مجموعه داستان «حکایات حارتنا»
1. تحلیلی بر درونمایه¬های مجموعه داستان «حکایات حارتنا»

جواد اصغری

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 1-23

چکیده
  این مقاله به تبیین درونمایه­های روان­شناختی، دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی مجموعه داستان «حکایات حارتنا» نوشته­ی نجیب محفوظ می­پردازد. در این مقاله به مبانی اندیشه­های روانشناختی نجیب ...  بیشتر