نویسنده = احمدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 68-47

علیرضا شیخی؛ محمدرضا احمدی؛ وحید میرزایی