جمالیات مکونات القناع فی قصیدة
1. جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح

علیرضا شیخی؛ محمدرضا احمدی؛ وحید میرزایی

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 68-47

چکیده
  چکیده در دوره معاصر، به دلیل پیچیدگی مفاهیم شعری از سخنانی مبهم، غیر مستقیم و ابزار هنری گوناگونی بهره می­برند، ابزاری چون «نقاب» که پیام آور ابهام است. تکنیک کاربرد نقاب در بیشتر اشعار بر استفاده ...  بیشتر