	پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی
1.  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا

دوره 7، شماره 22 ، زمستان 1394، ، صفحه 121-105

چکیده
  پیرنگ که از هنر نقاشی وارد ادبیات شده، از اصلی­ترین عناصر سازندة داستان است که در آن بر چرایی حادثه تأکید شده و روابط میان حوادث داستان، برپایة علّت و معلول است. پیرنگ دارای اجزا و عناصری سازنده؛ مانند ...  بیشتر
جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ
3. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 179-161

چکیده
  جریان سیال ذهن، سبکی نو در داستان‌نویسی است که در آن نقش نویسنده به حداقل ممکن می‌رسد؛ چرا که اندیشه‌ها و احساسات شخصیتها همانگونه بیان می‌شود که در ذهن آنان جریان دارد. در این شیوه، ترتیب زمانی، مکانی ...  بیشتر