التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود
1. التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود

سیدحیدر فرع شیرازی؛ فاطمه محمدی

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 135-117

چکیده
  تکرار یکی از شاهکار‌های سبک شناسی در متن ادبی است که پژوهشگران به طور ویژه به نقد و بررسی آن در شعر پرداخته‌، و از نتایج و تأثیرات آن سخن گفته‌اند، و دلالت‌های معنایی و ساختاریی آن را بیان نموده‌اند. ...  بیشتر