شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»
1. شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 36-17

چکیده
  رمان رایج‌ترین و پرطرفدارترین نوع ادبی در عصر حاضر است. رمان معمولا از حوادث متعدد و پیچیده‌ای تشکیل می‌شود که شخصیاتی با تفکرات و رفتار متفاوت و گاه متناقض در کانون این حوادث قرار می‌گیرند، لذا در ...  بیشتر